Jule- og nytårshilsen fra Sydøst:
Der er lys for enden af coronaen


2020 blev et af de hårdeste og mærkeligste år i mands minde, men med aftalen om minimumsnormeringer og med udsigten til vacciner er der lys for enden af corona-mørket.

I sin jule- og nytårshilsen retter Betina Vincent Andersen, formanden i BUPL Sydøst, en kæmpestor tak til alle pædagoger og ledere for deres uvurderlige indsats, som uden tvivl har styrket respekten for den pædagogiske profession.


Kære medlemmer,

2020 har været et år, vi aldrig vil glemme, men også et år, vi helst vil lægge bag os og komme videre fra.

Corona-pandemien har gjort hverdagen mere utryg, besværlig og mærkelig. Det gælder ikke mindst for Jer pædagoger, som har været en afgørende del af samfundets frontlinje. Og det er I stadig.

I skal vide, at jeres arbejde fortjener den største respekt og anerkendelse. Gennem kriseåret 2020 har det været tydeligt for alle, hvor stor og vigtig en samfundsopgave, pædagoger og ledere udfører hver eneste dag. Jeres indsats skal respekteres, anerkendes og belønnes i endnu højere grad end hidtil, og denne kamp fortsætter i det nye år!

I 2021 vil BUPL kæmpe videre for bedre løn- og arbejdsvilkår på jeres vegne. Det glæder både i vores daglige arbejde, men i særlig grad under overenskomstsforhandlingerne OK21 til foråret og dernæst under kommunalvalgkampen i efteråret 2021. Begge dele kommer I til at høre meget mere om i det nye år.

Stadig i frontlinjen

Vi befinder os lige nu midt i corona-krisens måske allerhårdeste og sværeste periode. Størstedelen af samfundet er lukket ned, smittetallet slår rekord dag for dag, og samtidig står julen for døren. Imens knokler mange pædagoger videre i frontlinjen, og endnu engang viser I, hvor afhængig samfundet er af jeres arbejde.

Mange af jer er pressede, og flere af jer er bekymrede for at blive smittet. Den slags bekymringer har I vores fulde forståelse for, og derfor kæmper BUPL Sydøst dagligt for at sætte fokus på de urimelige vilkår, som I nogle gange kan blive udsat for. I må ikke tøve med at kontakte os, hvis I oplever urimeligheder. Vi er her for jer!

BUPL’s vilkårsundersøgelser har blandt andet vist, at det har været svært at kombinere det gode pædagogiske arbejde med myndighedernes retningslinjer, og at I ofte har stået alene, fordi kolleger har været hjemsendt i forbindelse med test. Heldigvis har undersøgelserne også vist, at I med jeres stolthed og stærke faglighed har kæmpet hårdt for, at børnene og de unge fik så god og normal en hverdag som overhovedet mulig. Det fortjener I stor anerkendelse for.

Pædagoger lavet af noget særligt

I foråret under den første nedlukning, da alt var endnu mere usikkert, viste I i særlig grad, hvad I er lavet af. Da kommuner oprettede særlige jobbanker for velfærdsopgaver i andre sektorer, meldte I jer til i hobetal, og da institutionerne kunne genåbne, fik I pålagt nye opgaver, som ikke lå inden for jeres fagområde. Hele tiden har I skullet tilpasse jer og omstille jer til en mere besværlig og anderledes hverdag.

Det har været en hård og prøvende tid, men I kan godt være stolte af jer selv og jeres profession. Pædagog og samfundssind er to ord, der går hånd i hånd, og det har corona-krisen sat en tyk streg under.

Lys for enden af corona-mørket

Når det er sagt, er vi også midt i en håbefuld tid. Vaccinen mod Covid-19 er lige på trapperne, og i starten af december fik vi alle en tidlig julegave, der allerede nu udråbes som den største sejr på børneområdet i mange, mange år.

Aftalen om fremrykning af minimumsnormeringer er kronen på værket i en lang og sej kamp for bedre normeringer på dagtilbudsområdet, og resultatet blev i BUPL’s øjne bedre, end vi havde turde håbe på. Der er kort sagt flere penge på vej til børneområdet, og de kommer tidligere ud til kommunerne end ventet.

Nu handler det for BUPL Sydøst om at følge pengene til dørs og sikre, at de bliver brugt på den bedst mulige måde til gavn for børnene, forældrene og jer pædagoger. Dette bliver en af de helt store fokusområder i det kommende år.

I 2020 har vi kæmpet hårdt imod kommunernes snedige måder at skære ned på. I 2021 handler det om at følge minimums-pengene helt til dørs, så det kan føre til egentlige forbedringer og mærkes helt ude på gul stue.

Nu er det SFO’ernes tur!

På den måde ser det første store slag ud til at være vundet i forhold til de mindste på børneområdet. Det næste store slag skal slås på fritidsområdet, og det vil stå højt på BUPL’s dagsorden i det nye år.

SFO’erne har igennem en årrække været udsat for forringelser, og nogle steder har der ligefrem været tale om tyverier, som BUPL dokumenterede i kampagnen ‘Det store tyveri‘ i november måned.

Et af målene for 2021 er at få fritidspædagogikken øverst på dagsordenen, når der skal være kommunalvalg til efteråret. Vi vil slås for at få indført bedre normeringer – meget gerne minimumsnormeringer – i vores SFO’er og klubber.

Vi skal vise politikerne, hvor vigtigt en rolle SFO’erne spiller for børnenes trivsel. Skærer man ned på SFO’erne, skærer man også ned på fællesskabet, og det rammer i særlig grad børn og unge i udsatte positioner.

Håb om mere normale tider forude

Det er en mørk og hård tid, vi lever i, men som nævnt er der lys forude – vi skal bare lige holde ud det sidste!

Vi håber, at mange af jer vil få mulighed for at holde fri og slappe af – mest af alt håber vi, at vi går mere normale tider i møde i 2021.

BUPL Sydøst ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår. Og så kan vi vist godt blive enige om, at pædagoger er de sejeste!


De varmeste jule- og nytårshilsner,

Betina Vincent Andersen, formand i BUPL Sydøst

 

Glædelig jul og godt nytår!