Jesper Wildenrath er kandidat til mulig post som faglig sekretær


Jesper Wildenrath, specialpædagog, TR i Albertslund og medlem af BUPL Storkøbenhavns bestyrelse har netop meldt sig som kandidat til posten som faglig sekretær fsv. bestyrelsens forslag om anvendelse af egenkapitalen vedtages på generalforsamlingen.


Opdateret d. 06. oktober 2021

BUPL Storkøbenhavns bestyrelse har til generalforsamling 7. oktober stillet forslag om anvendelse af egenkapitalen. Forslaget implicerer bl.a. ansættelse af en ekstra faglig sekretær. Og det er den post, som Jesper Wildenrath har meldt sit kandidatur til.

JESPER WILDENRATH

Kort om dig selv
Mit navn er Jesper. Jeg arbejder som specialpædagog på 11. år på Brøndagerskolen i Albertslund. Der har jeg været tillidsrepræsentant i snart 8 år. Jeg har en fortid som falckredder og soldat med international tjeneste i ex-Jugoslavien.. Jeg har været pædagog siden 2006 først i en børnehave, derefter i en gruppeordning.
Jeg stiller op i dag fordi Randi har besluttet at hun har gjort sin pligt som FS. Randi har været en stor inspiration for mig i mit arbejde som TR, med hendes viden og tilgang til tingene og hendes store hjælpsomhed. Inspireret af Randis arbejde vil jeg gerne stille mig til rådighed for dette tillidshverv.

Hvad kendetegner og gør dig til en god faglig sekretær
Jeg kommer fra specialområdet og har i 5 år kæmpet for at give specialpædagogerne en stemme i Storkøbenhavn – og på landsplan.
Specialpædagogerne måtte igen under corona gøre opmærksom på, at vi også er en del af BUPL. Det skete, fordi vi på tværs af landet italesatte vores fælles frustration til Forbundet.
Jeg har altid været en, som ville være TR, og brænder for arbejdet med at skabe bedre vilkår for mine kollegaer på jobbet i samarbejde med kollegaer og ledelse. Som FS vil jeg kæmpe for alle pædagogerne i Storkøbenhavn og skabe de bedste vilkår, så de kan lykkes med deres job. De 5 år i bestyrelsen har lært mig vigtigheden af samarbejde, og at vi kan mere sammen. Jeg er kendt for at sige min mening.

Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde for?

  • Arbejdsmiljø
  • Ligeløn
  • Forberedelsestid til pædagogen, men også til TR

Jeg vil fortsætte kampen for, at der kommer tillidsrepræsentanter på alle institutioner, og at de har tid til TR-arbejdet, fordi det er dem, som er tættest på medlemmerne. Det vil skabe plads til, at FTR kan arbejde mere politisk i kommunen for at skabe gode vilkår for pædagogerne i den enkelte kommune.

Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL Storkøbenhavn som organisation står over for?
Vores vigtigste kamp de næste par år er at sikre forbedringer af løn, normeringer og arbejdsmiljøet for pædagogerne. Vi ser konsekvensen af disse dårlige forhold på at langt færre søger pædagoguddannelsen, og rigtig mange stopper med at arbejde som pædagoger.
Minimumsnormeringer skal følges til døren f.eks ved at ændre den måde normeringerne opgøres på.
Jeg tror vejen til at løfte fagligheden og lysten til at blive pædagog eller at blive i faget er, at vi får en ordentlig løn, at der bliver forberedelse til ALLE pædagoger i Danmark. Kommunerne stiller krav til os, vi skal fortsat presse på for at stille vores modkrav. Vi skal arbejde videre med, at få kommunerne til at indse, at de ikke kan undvære pædagogerne og dermed skabe bedre vilkår og anerkendelse for os og vores fag.

Andet du vil fremhæve?
Jeg vil fortsætte med at understøtte den udvikling, som sker i bestyrelsen med at få en mere aktiv bestyrelse blandt andet gennem de arbejdsgrupper, som sikrer bedre debatter og ejerskab for de beslutninger, bestyrelsen tager.
Dette valg, nej dette kampvalg viser, at rigtig mange engagerede og dygtige pædagoger vil det bedste for vores fagforening, og det er fedt. Jeg vil gerne være en del af denne fremtid med at skabe de bedst mulige vilkår for pædagogerne i Storkøbenhavn.

Her finder du BUPL Storkøbenhavns bestyrelses forslag til Generalforsamling 2021

Mød de tre kandidater til posten som faglig sekretær/HB-medlem

Tilmeld dig Generalforsamling