Jeg tror på det nye fællesskab i fagbevægelsen


Fagbevægelsens Hovedorganisation. Eller bare FH i daglig tale. Det er navnet på den nye hovedorganisation, der i det nye år skal repræsentere 1.450.000 lønmodtagere fra det private og offentlige arbejdsmarked


Udgivet d. 26. oktober 2018

Jeg har været til ”barnedåb” i dag, hvor vi afholdte vores allerførste hovedbestyrelsesmøde med ca. 70 repræsentanter – og det var en positiv oplevelse. Dels er jeg glad for, at vi endelig får navn på vores ambition om at blive en endnu stærkere stemme for alle arbejdstagere i Danmark. Og dels jeg fornemmede også både optimisme og kampgejst i vores nye tværfaglige fællesskab. En tro på at fælles projekt nok skal blive en succes og gøre en forskel. Og det er vigtigt.

Vi er jo en sammenbragt familie med 450.000 medlemmer fra FTF og 1.000.000 medlemmer fra LO, som fremover skal sætte en dagsorden, der også handler om, hvor vi skal hen som samfund. BUPL er medlem af FTF og har her været en del af fællesskabet med blandt andre lærere og sygeplejerskerne, mens f.eks. murere, socialpædagoger og sosu-assistenterne har været under LO. Men tiden at moden til at være under samme paraply, så vi står stærkere i vores fælles kamp – på tværs af offentlige og private arbejdspladser – for et stærkt velfærdssamfund og et arbejdsmarked med fællesskab, ordentlige vilkår og solidaritet.

Vi så det senest under overenskomstforhandlingerne, hvor vi alle stod skulder ved skulder – på tværs af fagområder. Så det blev svært for arbejdsgiverne at slå en kile ind imellem os. Og sådan er det med mange af vores udfordringer. Når vi bliver presset på dagsordener, der udfordrer arbejdslivet på tværs af vores fag og arbejdspladser, så må vi rykke tættere sammen i bussen. Derfor sender vi nu et stærkt signal om sammenhold, hvor vi både vil udfordre vores arbejdsgivere og deres organisationer, men hvor vi også vil påtage os et ansvar for at finde løsninger og skabe udvikling, der gavner medlemmerne.

Hvad betyder den nye organisation så for hverdagen ude i daginstitutionen, skolen, fritidsinstitutionen og klubben? I første omgang ikke så meget. For det er stadig BUPL, der er din fagforening, der tager hånd om vores faglige udfordringer på vores overenskomstområde. Men som BUPL får vi stærkere muskler af at stå sammen med mere end 80 andre organisationer. Både når det handler om kraft og ressourcer – til f.eks. at øve politisk indflydelse, men også til i fællesskab at analysere og regne efter på folketingets påfund.

På sigt er det også målet, at vi lokalt står stærkere i samarbejdet med de andre organisationer. Og det vil være en stor fordel for os som pædagoger. For uanset om man er privatansat eller offentlig ansat lønmodtager, så er familiens liv i kommunen og regionen afgørende. Ligesom det er vigtigt, at der er stærke virksomheder og private arbejdspladser i kommunen, er det også vigtigt, at der er gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud for vores børn. Derfor vil vi i BUPL arbejde aktivt for et indflydelsesrigt lokalt samarbejde.

Som formand for BUPL har jeg en plads i forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation, der kommer til at mødes cirka hver tredje uge, og sammen med vores næstformand Birgitte Conradsen har vi de to BUPL-pladser i den nye hovedbestyrelse. Jeg ser meget frem til at have en meget tættere dialog med de andre faggrupper, vi ikke før har været så tæt på. Vi kan og skal bruge hinanden fremover. Både i forhold til åbenlyse fælles interesser som f.eks. arbejdsmarkedspolitik og arbejdsmiljø, men også for at skabe forståelse for nogle af de særlige udfordringer, vi har som pædagoger, men som ret beset er samfundsproblemer. Vi har blandt andet vores ligelønsprojekt, som rækker på tværs af flere faggrupper, så vi sikrer en mere retfærdig løn. Så ja – jeg tror på det nye fællesskab!

Og vi skal bruge det nye fællesskab aktivt. Som når politikerne planlægger nye besparelser i den offentlige sektor. For det er ikke kun pædagogerne, der oplever nedskæringerne. I denne uge kom Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med nye tal, der viser, at der forventes 11.000 færre offentligt ansatte frem mod 2025. Altså – et fald i den offentlige sektor, mens børnetallet stiger markant, og flere pædagoger svarer, at de mangler tid til nærvær og omsorg til børnene.

Som medlem af FH får BUPL et stærkere mandat i ryggen. Både når vi går til kommunalpolitikere og til Christiansborg med vores opråb og forslag til løsninger. Vi vil arbejde for, at FH er det forpligtende fællesskab, hvor man hjælper og støtter hinanden. Så håndværkerne og slagteriarbejderen også ser det problematiske i, at normeringerne forringes år efter år i daginstitutionerne. Og hvor vi også som pædagoger har blik for stilladsarbejderens vilkår, og at der er nok lærepladser til murerlærlingen. Det vil styrke fagbevægelsen. Og det arbejde glæder vi os til.

Mange hilsner Elisa


Se alle Elisas indlæg på Formandens blog

Abonnér på Formandens blog