Ja – pædagoger gør en kæmpe forskel i både skole og fritid


”Pædagoger på glat is i lektiecafeerne”. ”Hullahop-timer er spild af tid”. ”Pædagoger bruges som lærervikarer”. Ja, I kender jo allerede de negative overskrifter om pædagoger i skolen, der fra tid til anden popper op i medierne. Den ene mere nedladende end den anden. Udgangspunktet er enten, at medierne er blevet forført af en kilde, der har et horn i siden på pædagoger i skolen – eller at casen er en skole eller kommune, hvor man ikke har prioriteret opgaven.


Udgivet d. 18 december, 2018

For ja – pædagoger er blevet en større og vigtigere del af børnenes hverdag efter skolereformen. Og der ER stadig stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner og skoler gør plads til og sætter pædagogernes faglighed i spil. Derfor tog BUPL sidste år initiativ til et større projekt om netop pædagogers faglighed, så vi kan få fokus på, hvad pædagoger kan, vil og gør. Så vi kan få et udgangspunkt, hvorfra vi kan drøfte, hvad pædagogfagligheden kan og skal og også få de gode historier bredt ud. Vi fik endda Undervisningsministeriet med om bord i projektet.

Nu er rapporten færdig, og konklusionerne kommer ikke som den store overraskelse for os som pædagoger:

Pædagogerne spiller en helt afgørende rolle, når det på tværs af skole og fritid handler om at sikre de gode børne- og læringsfællesskaber. Hvor alle børn bidrager – og trivsel og det gode børneliv er i fokus. Men flere skoler og kommuner kan stadig blive bedre til at bringe pædagogers faglighed i spil – blandt andet i forhold til at udnytte og give tid til det stærke pædagog-lærer samarbejde. Her taler forskerne bag rapporten meget om, at skoler og kommuner skal ”turde udnytte de forskelligheder, der er”. En opfordring til at være mere modige og se tværfagligheden som en styrke.

Altså ikke banebrydende nyheder, men en bekræftelse af det store arbejde, som 15.000 pædagoger i skole og fritid yder hver eneste. Og så har rapporten også en særlig nyhedsværdi i forhold til de igangværende skoleforhandlinger. Regeringen har nemlig præsenteret et nyt skoleudspil, der piller variationen og trivslen ude af skoledagen, og som gør pædagogernes rolle mindre i skolen. Det er ikke ligefrem modigt – og går stik imod anbefalingerne i rapporten.

Nu er spørgsmålet så, hvad regeringen gør med deres skoleudspil. Vi har i hvert fald tænkt os at sende den nye rapport til alle forligspartierne, så de er klædt bedre på i forhandlingerne med undervisningsminister Merete Riisager. Og til finansminister Kristian Jensen fra Venstre, der øjensynligt har overtaget forhandlingerne.

Det er Professionshøjskolen Absalon, der står bag forskningsprojektet – med Trine Ankerstjerne og Mette Høgh Stæhr i spidsen. Og Trine Ankerstjerne lægger i et interview med Fagbladet Børn&Unge vægt på den nysgerrighed, som pædagogerne tager med sig ind i skolen. Den måde de udfordrer børn og unge med det brede læringsbegreb. Det skaber en bedre og mere varieret skoledag for børnene.

Min opfordring til politikerne er derfor, at de skal lade være med at gå baglæns i retning af den sorte skole og indføre flere faglige timer. Det gør kun ondt værre. Kom nu ud i virkeligheden. Tag en tur til Nyager Skole i Rødovre, hvor pædagogernes fokus på trivsel har styrket fagligheden. Eller Lagoniskolen i Haderslev der i november fik førstepladsen i DM i skoleudvikling – på grund af pædagogernes arbejde med karakterstyrke og bevægelse i den understøttende undervisning.

Børn skal blive til nogen – ikke kun til noget. Vi kan som pædagoger være med til at skabe plads til mere fordybelse og leg i børnenes liv, hvis vi får lov til det. Det kræver dog modige politikere. Det bliver spændende at følge skoleforhandlingerne på Christiansborg til dørs og se, om politikerne har modet til at sætte børnenes først.

Projektet er i øvrigt ikke ”bare” et landspolitisk projekt, men det kan i høj grad bruges lokalt. Ude i den enkelte kommune – og på den enkelte skole. Så vi kan få en stærkere og mere kvalificeret debat om, hvordan vores faglighed kan komme i spil. Hvordan vi får plads til at være dygtige pædagoger med gode muligheder for at arbejde kontinuerligt med de vigtige relationer og fællesskaber, så vi får alle børn med.

Mange hilsner Elisa