Investér i skoleklubberne (Vordingborg)


En ny aftale på folkeskoleområdet betyder, at børnene skal gå kortere tid i skole og får mere tid i kommunens skoleklubber. Ændringerne er en kærkommen anledning til at sætte turbo på udviklingen af skoleklubberne.


Opdateret d. 22. februar 2019

Af: Joakim Rex Blankschøn, Faglig sekretær, BUPL Sydøst

Debat: Kortere skoledage og mere fritid er et af resultaterne af en ny aftale, Folketingets partier har indgået om folkeskolen.

Nu skal kommunerne, herunder Vordingborg Kommune, at tage stilling til, hvordan den nye aftale skal foldes ud i praksis.

Konkret betyder den nye aftale, at eleverne fra børnehaveklasse til 3. klasse skal gå to timer og 15 minutter mindre i skole om ugen. Derfor skal kommunens skoleklubber udvide åbningstiden tilsvarende.

Desværre står skoleklubberne fortsat overfor en række udfordringer, når det kommer til pædagogernes muligheder for at skabe en indholdsrig, udviklende og tryg fritid for børnene.

Dels fordi man arbejder under nogle af landets dårligste normeringer, dels fordi skoleklubberne savner pædagogfaglig ledelse.

Det nye byråd er ganske vist gået i gang med at rette op på problemerne. Blandt andet har man tilført klubberne 1,4 millioner kroner fra 2019. Og man er gået i gang med at få udvikle de lovpligtige mål-og indholdsbeskrivelser, som er en forudsætning for, at man kan arbejde målrettet pædagogisk. Men der er lang vej endnu.

Den nye politiske aftale lægger pres på kommunerne for at sikre, at de kommunale beslutningstagere ikke udnytter situationen til at skære ned på skoler og fritid, nu hvor den kortere skoledag for de små elever frigør et anseeligt millionbeløb.

Byrådet i Vordingborg bør gå en helt anden vej og styrke børnenes fritid.

For på kommunens skoler ser vi desværre, at trivselsproblemerne florerer, og vi ved fra forskningen, at dårlig trivsel er en af de væsentligste årsager til, at børn ikke bliver så dygtige, som de ellers kunne.

At Vordingborgs børn nu får mere fritid er en kærkommen anledning til at sætte turbo på udviklingen af skoleklubberne.

Ikke blot ved at tilføre den mængde ressourcer, der svarer til den øgede åbningstid, men til reelle kvalitetsforbedringer, som børn og forældre kan mærke. (forkortet, red.).

Bragt i Sjællandske 22. februar 2019