Invester i børnene – det betaler sig


BUDGETFORHANDLINGER: I budgettet for 2019 er der lagt op til store besparelser på børneområdet i Dragør Kommune.


Opdateret d. 12. september 2018

Børneområdet er udpeget som muligt mål for besparelser, når politikerne skal lægge budgettet for 2019 i Dragør. Ikke nok med, at politikerne vil spare 2 procent på kommunens samlede økonomi, så vil de også spare på kommunens mindste borgere med yderligere 2 procent på kommunens daginstitutioner. Men her stopper de massive besparelser på børneområdet desværre ikke. Lukninger og sammenlægninger af flere institutioner er også en del af sparepakken. Og lægger man dem sammen med de udfordringer, som kommunen allerede har med at få ressourcerne til at slå til ude i daginstitutionerne, så ser det sort ud for børnene i Dragør.

Al forskning fastslår, at det nære relationsarbejde med de små børn er centralt for deres udvikling, og at børn, der har gået i institutioner med høj kvalitet, klarer sig bedre resten af livet. BUPL Hovedstaden opfordrer politikerne til at investere i Dragørs børn og droppe de voldsomme besparelser.

I budgetmaterialet er der indlagt en ejendomsanalyse, som vedrører SFO’ernes selvstændige lokaler. SFO’er tænkes ind i skolens klasselokaler for derved at frigive et stort økonomisk provenu. BUPL Hovedstaden mener, det er lavmålet for SFO’er og det fritidspædagogiske tilbud for børnene, hvis denne intention føres ud i livet. Ved indførelsen af SFO i Dragør Kommune sagde politikerne, at målet var at skabe Danmarks bedste SFO’er – hvor er dette mål i dag?

Læserbrevet er skrevet af faglige sekretærer i BUPL Hovedstaden Jan Poulsen og Nina Hemmingsen, og det er bragt i Dragør Nyt.