Inklusionseksperter vil styrke samarbejdet mellem pædagoger og lærere


Regeringens ekspertgruppe anbefaler, at pædagogernes rolle i skolen styrkes, hvis inklusionen skal lykkes i fremtiden. BUPL ønsker flere inklusionspædagoger til børnene.


Udgivet d. 11 maj, 2016

Væk med målet om at inkludere 96 procent af eleverne i folkeskolen. Styrk hellere pædagog-lærer samarbejdet med flere inklusionspædagoger til børnene.

Sådan lyder to markante anbefalinger for den fremtidige inklusion i folkeskolen, som regeringens egen ekspertgruppe onsdag har præsenteret på Christiansborg. BUPL-formand Elisa Bergmann glæder sig over anbefalingerne, som nu skal følges op af politisk handling.

”Jeg hæfter mig især ved, at ekspertgruppen ser et uudnyttet potentiale i samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Der er kommet mange pædagoger over på skolerne efter skolereformen, og de har fået en langt større rolle i børnenes skoledag, men pædagoger og lærere arbejder ikke nok sammen om børnene. De arbejder til tider i skiftehold på grund af besparelser ude i kommunerne, og så får vi jo ikke gevinsten af det tværfaglige samarbejde”.

“Derudover er det sund fornuft, at ekspertudvalget vil droppe målsætningen om, at 96 procent af eleverne i folkeskolen skal inkluderes i den almindelige undervisning. For en målsætning i sig selv skaber ikke bedre inklusion. Det gør til gengæld de rigtige rammer, høj faglighed og et tæt tværprofessionelt samarbejde”.

BUPL spurgte sidste år 1.100 pædagoger om inklusionen i folkeskolen efter skolereformen. Hele 57 procent af skole- og fritidspædagogerne mener, at inklusionsopgaven er blevet sværere at løfte efter skolereformen. De svarer blandt andet, at ressourcerne er blevet knappe, og opgaven er blevet større.

”Det kunne jo tyde på, at nogle kommuner er gået hårdt efter at opnå måltallet på 96 procent for enhver pris uden at tilføre de nødvendige ressourcer. Så risikerer man, at inklusionen nærmere bliver en eksklusion”, advarer Elisa Bergmann.

Hun fremhæver Københavns Kommune som et godt eksempel, når det handler om inklusion. Kommunen har besluttet, at der skal være inklusionspædagoger på alle kommunens skoler. Dermed har kommunen lyttet til blandt andre skoleforsker Andreas Rasch-Christensen, der understreger, at pædagoger og lærere skal samarbejde mere, hvis inklusionen skal lykkes. De kan ikke stå alene med børnene, men skal arbejde sammen i ”velfungerende teams”.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83