Ingen umiddelbare store budgetmæssige ændringer i Morsø Kommune


Midt i juni blev regeringen og kommunernes landsforening (KL) enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2019. Det er en aftale som kommunerne udtrykker en rimelig tilfredshed med, da man fastholder de puljer som Morsø Kommune og flere andre kommuner er meget afhængige af. Men der er også en berettiget bekymring, for beregninger viser, at den demografiske udvikling med stigende børnetal og flere ældre, så mangler der en halv milliard kroner for at kommunerne kan fastholde nuværende serviceniveau.


Udgivet d. 16. juli 2018

I Morsø Kommune er der ikke umiddelbar lagt op til de store budgetmæssige ændringer. Der eneste vi kender til er tilpasninger i forhold til børnetal og borger/bruger mv. i de forskellige forvaltninger. Men som tidligere skrevet er der ikke så stor åbenhed om den politiske del af budgetlægning.

MED-inddragelsen, og deres mulighed for at kvalificerer de politiske ideer og forslag, til budget 2019, er sparsomme. Kun to medlemmer af Hoved-MED deltager i Budgetseminaret den 6. og 7. september, og budgetmaterialet herfra er ikke umiddelbart tilgængelig for resten af Hoved-MED. Det er ikke i orden, at medarbejdersiden ikke sikres mulighed for at kvalificere de politiske beslutninger.

Vigtigheden af at MED inddrages før budgetseminariet, så man tydeligt sidste år, hvor der blev indgået forlig om budgettet mellem alle partier på budgetseminariet. Her havde de to medarbejderrepræsentanter ingen mulighed for at nå at tale med deres kollegaer.

Morsø Kommune har ellers vist langt større vilje til at inddrage medarbejdere, som sidder i MED-udvalgene end tidligere. Men politikkerne på Mors er stadig langt bagefter, når det gælder om at bruge de dygtige medarbejders viden inden politiske beslutninger, herunder i budgetlægningen.

BUPL Nordjylland har, sammen med de øvrige fagforeninger i Nordjylland, et stærkt fokus på, at det bliver ændret, så politikkerne på Mors følger med tiden og bliver lige så moderne som resten af kommunerne.

Så igen i år er det lagt op til en kamp for at sikre prioriteringen af vores område. Vi vil via møder med politikkere og forvaltningsfolk sikre, at de har den nødvendige viden, så de ikke i tvivl om vigtigheden af pædagogernes arbejde.

Se den samlede “Handleplan med datooversigt”.

Overordnet mål for budgetarbejdet 

 • Fremme vilkårene for det pædagogiske arbejde
 • Italesætte pædagogernes kompetencer
 • Sikre bæredygtige og faglige enheder
 • Bevare fokus på børnetal
 • Udvide antallet af pædagog-stillinger
 • Befolkningstallet er stigende, og det skal sikres at de økonomiske muligheder, anvendes til øget pædagogisk kvalitet.

SFO og skole 

Delmål

 • Fortsat at være aktive og synlige i struktur debatten (serviceplan 2020)
 • Synliggøre det pædagogiske arbejde i skolen, og sikre fortsat prioritering af pædagogernes kvalifikationer
 • Skabe fokus på pædagoguddannet i skoleledelse
 • Sikre gode vilkår for det pædagogiske arbejde
 • At sikre fokus at budgetterede midler anvendes, politisk og ledelsesmæssigt 

0-6 års området 

Delmål

 • At den fortsat er en kommune som fortsat prioriterer høj normering
 • At være aktive og synlige i struktur debatten (serviceplan 2020)
 • Skabe fokus på 0-2 års området
 • At sikre fokus på at budgetterede midler anvendes, politisk og ledelsesmæssigt 

Ældreområdet 

Delmål 

 • Afdække og skabe et indblik i området 

Argumentation 

Pjece: Pædagoger og institutioner til de mindste – derfor

Forskningsopsamling: Daginstitutionernes betydning for de mindste børn, SFI

Pjece: pædagoger i skolen- derfor

Samarbejde med alliancepartner 

Samarbejde med forældre, skoleledere og andre bruges efter behov