Usikkerhed om besparelser i Jammerbugt Kommune


Arbejdet med at lave kommunens budget for 2022 er i fuld gang. Det startede allerede i februar, hvor økonomiudvalget satte de overordnede rammer for budgettet.


Opdateret d. 13. juli 2021

Rammen er, at der skal findes besparelser på 1 procent af det samlede budget til en såkaldt omstillingspulje. De beder dermed forvaltningerne om at finde spareforslag for samlet 25 millioner kroner. Det hedder videre “som kan skabe rum for politisk prioritering”. Helt konkret skal daginstitutionsområdet finde besparelser for knap 1,7 millioner kroner, mens skoleområdet skal finde besparelser for 4,7 millioner kroner.

Oversat betyder det, at der ikke er behov for at spare penge i 2022 – og det er da skønt. Men samtidig siger de også, find lige besparelser for 25 millioner, som politikkerne efterfølgende kan dele ud som gode gaver. Måske hænger det sammen med at det er valgår i år, hvem ved? Man skulle ikke tro politikkerne vidste, hvad den usikkerhed betyder for arbejdsmiljøet.

Processen er nu nået til, at de enkelte politiske udvalg skal finde forslag til deres 1 procent besparelse. Det er Børne- og Familieforvaltningen i fuld gang med. I det arbejde er der en fin inddragelse af MED-udvalgene. Her har de enkelte MED-udvalg kunnet komme med forslag, både til investeringer og til omstillinger. MED laver konsekvensbeskrivelser af alle forslag, hvorefter Børne- og Familieudvalget udvælger og indstiller de endelige forslag til økonomiudvalget. De endelige forslag sendes i høring 19.-30. august. I skal være klar til at give jeres MED-udvalg gode input, så de kan kvalificere og komme med høringssvar til spareforslagene i høringsperioden.

Overordnet har Jammerbugt Kommune en god økonomi, og de fik med den nye udligningsreform hævet servicerammen med omkring 35 millioner kroner. Derfor er det svært at se et reelt grundlag for at finde besparelser på daginstitutioner og skoler.

Lige lidt om Kommuneaftalen for kommunernes økonomi 2022. Her er der reelt ikke meget at hente i år for vores område. Og dog. Aftalen sikrer at kommunerne får penge efter den demografiske udvikling og at de puljer, vi kender, fortsætter: Minimumsnormeringer, trivsel i skolen og puljen til dækning af Covid19-udgifter.

God sommer og velfortjent ferie alle pædagoger og ledere i Jammerbugt Kommune.

Venlig hilsen

Kristian Kold

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland

E-mail: krk@bupl.dk