Ingen grund til at forhale minimumsnormeringer: Pædagoger vil gerne op i tid


En ny undersøgelse fra BUPL viser, at seks ud af ti pædagoger på deltid er klar til at gå op i tid, hvis arbejdsvilkårene bliver bedre. Det giver mulighed for en hurtig indfasning af minimumsnormeringer.


Opdateret d. 15. november 2019

Der bliver brug for mange tusinde flere pædagoger i fremtiden, når børnetallet stiger med 60.000 børn i vuggestue- og børnehavealderen over de næste ti år.

Og efterspørgslen på pædagoger bliver aktuel allerede i forbindelse med indfasningen af de lovbundne minimumsnormeringer, som regeringen og støttepartierne lige nu forhandler om.

En ny undersøgelse fra BUPL viser, at den øgede efterspørgsel kan imødekommes af de pædagoger, som i dag arbejder på deltid.

59 procent af de pædagoger, som er på deltid, er nemlig interesserede i at gå op i tid, hvis normeringerne og vilkårene forbedres. Det handler samlet set om cirka 3000 årsværk. De skal lægges oven i de 2000 ledige pædagoger, der er klar til at tage et job her og nu.

”Det burde fjerne den bekymring, som politikerne har i forhold til en hurtig indfasning af minimumsnormeringer. Der er ingen grund til at vente til 2025,” siger Elisa Rimpler.

Hun er ikke overrasket over, at så mange pædagoger gerne vil gå op i tid, hvis de får flere kolleger og bedre rammer og vilkår i deres job.

”Pædagoger tager uddannelsen for at gøre en forskel for børn og unge. Vores undersøgelse viser, at hvis pædagogerne får mulighed for i højere grad at lykkes med den opgave, så vil de gerne gå op i tid”, siger Elisa Rimpler.

Ifølge BUPL’s beregninger vil minimumsnormeringer på 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver kræve rekruttering af mindst 5000 flere pædagoger. I dag arbejder 60 procent af landets pædagoger på nedsat tid. Derfor er det interessant at se på, hvad der kan få dem til at gå op i tid.

Og omtrent halvdelen af de deltidsansatte pædagoger angiver, at det er et hårdt arbejdsmiljø, der afholder dem fra at arbejde på fuld tid. En femtedel peger dog også på, at institutionen mangler økonomi til en fuldtidsansættelse.

Begge dele kan forklares med mange års nedskæringer på børneområdet, hvor stigende krav, kombineret med dårlige normeringer, har presset arbejdsmiljøet helt i bund, forklarer Elisa Rimpler:

”Det er et stort mentalt og moralsk pres, når man står med store børnegrupper mange timer om dagen, uden at kunne give alle børn det, de har brug for. Det er derfor også logik for burhøns, at normeringer skal op, hvis det skal blive mere attraktivt for den enkelte pædagog at gå op i tid,” fastslår Elisa Rimpler.

Herudover har politikerne også et ansvar for at sikre, at pædagogfaget gøres attraktivt på andre måder, påpeger BUPL-formanden og henviser til bedre seniorordninger og en styrket pædagoguddannelse.

”Ansættelsen af de 2000 ledige pædagoger og flere fuldtidsansættelser kan give et stort boost her og nu. Men vi har samtidig brug for en langsigtet rekrutteringsplan, så vi også i fremtiden er pædagoger nok til at løfte kvaliteten i børn og unges hverdag,” siger hun.

Fakta om BUPL’s undersøgelse
  • 60% af landets ca. 40.000 kommunalt ansatte pædagoger arbejder deltid.
  • Hvis alle pædagoger på deltid gik op til fuldtid – uanset egen ønske/vilje – ville det udløse 5.000 årsværk.
  • Sammenlagt er 59% af de deltidsansatte pædagoger i BUPL’s undersøgelse interesseret i at gå op i tid eller arbejde fuldtid, hvis normeringerne forbedres.
  • Ifølge BUPL’s undersøgelse vil det udløse ca. 3.000 årsværk på landsplan blandt de deltidsansatte pædagoger, hvis normeringer og vilkår forbedres.
  • 46% af de deltidsansatte pædagoger angiver, at årsagen til deres deltidsansættelse er et hårdt arbejde.
  • 1635 har deltaget i BUPL’s undersøgelse, som er foretaget i oktober.