Indsats: Ligeløn


Ligelønsindsatsen er i gang med at blive formuleret i både BUPL og BUPL Storkøbenhavn. En indsats, der virker oldnordisk, men som er tvingende nødvendig, hvis vi vil ændre på den uretfærdighed den manglende ligeløn er et udtryk for.


Opdateret d. 03. december 2019

Af Charlotte Toft

”Det er fuldstændig oldnordisk, at vi skal kæmpe med det her i 2017. Det er langt ude, at bare fordi vi historisk set har været et kvindefag og stadig er det, så skal vi stadig kæmpe med det, selvom vi burde være nået meget længere. Årsagerne til ligeløn er historiske og kulturelt betingede, og der er oprindeligt politikerne, der har skabt systemet. Ligelønsloven har ikke været nok til at gøre op med systemet. Ligelønsloven har ikke været nok til at gøre op med systemet, det betyder, at vi pædagoger ligger nederst. Så vi har brug for, at politikerne handler sammen med os”. Elisa Rimpler, formand for BUPL 2017

Ligelønspuljen er for lille
Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der aftalt en ligelønspulje – en forsvindende lille, men dog et vigtigt skridt på vejen, fordi det er første gang, at fagbevægelsen sammen erkender, at der er et ligelønsproblem.

Vi skal stille krav om 2% stigning
”Til næste overenskomstforhandling synes jeg, at vi skal stille krav om 2% stigning til kvindedominerede fag. For det, vi fik ved OK18, er for pauvert,” begynder Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn i debatten om ligeløn med FU-medlem Lars Søgaard Jensen, der kvitterer:

Lønfremgang skaber større løngab
”Vi har et problem, det er vi enige om, og overenskomstforhandlinger er en nøgle. Mange af de ting vi gjorde under OK18, skal vi fortsat have fokus på, og vi skal prøve at bygge alliancer med de andre organisationer. Vi bliver samtidig nødt til at have det omgivende samfund med os – og politikerne. For det der blev vundet til ligelønspuljen, er i sig selv ikke nok til at lukke gabet, der opstår med den procentvise stigning.”

Ligelønsstrategi på vej i BUPL
BUPL er i gang med at færdiggøre en ligelønsstrategi, der skal behandles i HB (Hovedbestyrelsen) i slutningen af september.

Ligeløn er satsningsområde i BUPL Storkøbenhavn
I BUPL Storkøbenhavn er ligeløn foreslået som et kommende satsningsområde, og bestyrelsen har formuleret følgende indsats:
• Fokusere på ligeløn i lokale lønforhandlinger og undersøge, om kommunerne aflønner ’arbejde-af-samme-værdi’ ens på tværs af faggrupper.
• Gøre det kønsopdelte arbejdsmarked til et element i de uddannelsespolitiske indsatser, f.eks. TR-uddannelsen og påvirkning af Københavns Professionsskole (KP).
• Lave medlemsarrangementer med fokus på ligeløn og ligestilling
• Arbejde for at ligeløn og ligestilling fortsat står øverst på BUPL’s nationale dagsorden.
• Skabe debat om den danske models begrænsninger ift ligeløn.

Den foreslåede ligelønsindsats skal debatteres og besluttes på BUPL Storkøbenhavns Generalforsamling d. 4. oktober, som du kan tilmelde dig her