Indsats for bedre arbejdsmiljø har slået fejl


Beskæftigelsesministeriet nedsætter nyt ekspertudvalg i erkendelse af, at det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Især pædagoger lider under dårligt arbejdsmiljø, så BUPL kræver handling lige nu og her.


Udgivet d. 30 marts, 2017

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) erkender nu, at indsatsen for at skabe et bedre arbejdsmiljø har slået fejl. Ministeren oplyser i en pressemeddelelse, at der skal nedsættes et nyt ekspertudvalg for at gentænke indsatsen på området.

Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at der siden 2012 er 17 procent flere beskæftigede personer, der overbelastes psykisk, og at 15 procent flere har overbelastninger af muskel og skelet. Hos BUPL er faglig sekretær Mette Aagaard Larsen tilfreds med, at ministeren nu åbent erkender, at det går den forkerte retning med arbejdsmiljøet.

”Vores medlemmer er en af de faggrupper, der kæmper mest med dårligt arbejdsmiljø, og vi har længe efterlyst handling fra ministeren. Men et ekspertudvalg gør det ikke alene. Der skal også investeres lige nu og her”, fastslår Mette Aagaard Larsen.

Ugebrevet A4 har tidligere foretaget en stor undersøgelse af arbejdsmiljøet i 54 forskellige faggrupper. Undersøgelsen bygger på tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og pædagogerne ligger helt i bund. På en 49. plads ud af 54 faggrupper.

”Vores område har været udsat for massive besparelser igennem en årrække, og det har stor betydning for pædagogernes arbejdsmiljø. Derudover stiller det helt særlige krav, når man arbejder med børn og unge. Det slider på vores medlemmer, når rammerne ikke er i orden”, siger Mette Aagaard Larsen.

Det har igennem flere år været et politisk mål at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark, men både i 2005 og 2010 blev målene ikke nået. Det medførte nye ekspertudvalg og nye mål, men allerede nu står det klart, at vi heller ikke denne gang når 2020-målene for bedre arbejdsmiljø i Danmark. Derfor advarer Mette Aagaard Larsen om et usundt mønster på arbejdsmiljøindsatsen.

”Man kan ikke år efter år fjerne arbejdsgivernes ressourcer og gøre arbejdet besværligt for Arbejdstilsynet, for så senere at blive overrasket over, at det går i den gale retning og nedsætte nye udvalg”, fortæller Mette Aagaard Larsen.

Hun bemærker også, at den stigende pensionsalder har en negativ indflydelse på udviklingen, da mange pædagoger bliver nedslidt med årene. Hun vil nu tage kontakt til Troels Lund Poulsen for at sikre, at BUPL bliver inddraget i ekspertgruppens arbejde.

 

For yderligere oplysninger:

Mette Aagaard Larsen, faglig sekretær i BUPL, tlf.: 31 67 45 44

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83