I ønskes alle en god sommer – og lidt om opstart på OK-21


Sommerferien begynder nu for mange pædagoger. BUPL Midtsjællands formand ønsker alle medlemmer en god sommer ovenpå en hektisk og tumultarisk coronaperiode. Samtidig skyder vi nu OK-21 i gang.


Opdateret d. 01. juli 2020

Kære medlem

Så står sommeren for døren, og I pædagoger kan nu se frem til en velfortjent sommerferie oven på en coronakrise, hvis lige vi aldrig har oplevet før. Jeg har sagt det før, men jeg siger det meget gerne igen: I har alle håndteret denne krise på den mest fantastiske vis og har i processen været dygtige repræsentanter for pædagogfaget!

Som tingene ser ud nu, så vender skoler og daginstitutioner mere eller mindre tilbage til hverdagen, når I møder ind efter sommerferien. Skoleskemaet kan nu laves som normalt, dvs. almindelige mødetider og undervisning i alle fag, ingen reducerede åbningstider eller børnegrupper i daginstitutionerne, og den styrkede læreplan er sat i kraft igen. Der er dog fortsat nogle skærpede regler. Klasser må ikke blandes på tværs, ved aktiviteter uden for klassen/gruppen/stuen skal afstandskravet på 1 meter fortsat efterleves, hygiejne- og rengøringskrav opretholdes fortsat, og der er fleksibilitet omkring læreplan og sprogvurderinger. Vi er i konstant dialog med kommunerne om hvordan den gradvise tilbagevenden til hverdagen forløber, og vi tager fat, hvis vi hører om udfordringer.

 

OK-21 er skudt i gang – informationer og materialer kommer ud lige efter sommerferien

Det er nu endeligt besluttet, at OK-21, trods udskydelse grundet coronakrisen, vil forløbe som det hele tiden har været tiltænkt. Det betyder dog, at indsamling af krav fra jer medlemmer kommer til at forløbe over en meget kortere periode end normalt. I vil derfor straks efter sommerferien modtage informationer/materialer og blive indbudt til dialog – både med jeres lokale TR’ere, men også af BUPL Midtsjælland. BUPL har valgt, at OK-21 skal bygges op om 3 pejlemærker/kernefortællinger:

  1. Retfærdig løn til pædagoger, bekæmp uligeløn
  2. Tid til faglighed
  3. Pædagogfaglig ledelse skaber kvalitet

Vi er godt klar over, at alle I pædagoger har en forventning om, at jeres fagligt vigtige arbejde og store indsats, anerkendes – særligt set i lyset af en netop overstået coronakrise, som I har tacklet på fornemmeste vis. Jeg kan kun sige til jer, at det budskab er hørt, og vi forstår det til fulde. Vi står overfor mange ubekendte faktorer det kommende stykke tid. Kommer corona tilbage i fuldt flor, hvilken betydning har den haft på de økonomiske udsigter, hvor lang en OK-periode ser vi ind i osv. Men I skal vide, at vi vil arbejde benhårdt på at sikre et så godt OK-resultat som muligt – både hvad angår lønningsposen, men også mere bløde værdier, som tid til forberedelse, arbejdsmiljø og plads til ledelse.

 

BUPL’s vilkårsundersøgelse påviser forbedrede forhold i daginstutionerne

Anden del af corona-vilkårsundersøgelsen er gennemført – tusind tak for alle jeres besvarelser. Resultaterne viser, at I overordnet set har oplevet bedre forhold end normalt, dvs. sammenlignet med forholdene før coronakrisen. 87 pct. siger, at der har været bedre tid til at tage sig af det enkelte barn. 77 pct. siger, at der har været bedre tid til at tage sig af børn i udsatte positioner. 82 pct. siger, at der har været færre konflikter mellem børnene. 69 pct. siger, at der har været flere aktiviteter og ture ud af huset. Til gengæld er I også meget nervøse for tiden efter corona. Her tilkendegiver I, at I forventer ”normale tilstande”, dvs. mere stressede børn, flere konflikter, mindre tid til børnene og færre aktiviteter ude af huset. BUPL Midtsjælland er i dialog med alle kommuner om læringen fra coronakrisen. Krisen har vist os, hvad god hygiejne, små grupper og aktiviteter ude af huset giver til børnene, medarbejderne og faget. Det skal vi bevare!

 

Vigtigt at vi har TR og AMR på alle arbejdspladser

Hele coronakrisen har også understreget et andet meget vigtigt element – vigtigheden af at have TR’ere og AMR’ere på alle arbejdspladser, og at have tillidsvalgte der er klædt rigtig godt på til at gå i dialog og drøftelser med ledelsen omkring faget, arbejdsvilkår og håndtering af bl.a. krisesituationer. BUPL Midtsjælland arbejder kontinuerligt på at sikre, at alle arbejdspladser, der har min. 5 pædagoger ansat, også har en TR. Vi arbejder også målrettet med at uddanne vores TR’ere, og vi har netop offentliggjort et nyt TR-kursuskatalog med nye forløb.

Læs mere om det at være TR her og se vores nye TR-kursuskatalog her

 

Husk at tjekke, om vi har de rigtige data på dig

Afslutningsvis vil jeg minde om, at det altid er vigtigt, at din fagforening har de nyeste medlemsdata på dig. Gå derfor ind på Min Side og tjek, om vi har de rigtige oplysninger på dig. Det gælder oplysninger om din adresse, tlf.nr., mailadresse, men lige så vigtigt, dit arbejdssted og din nuværende stilling. Ret de eventuelt forkerte oplysninger. Læs mere om Min Side her, og gå ind på www.bupl.dk og klik på Min Side i øverste højre hjørne for at komme i gang.

 

I ønskes en rigtig god sommer.

Bertha Langhoff Hansen
Formand for BUPL Midtsjælland