I dag skal vi hylde alle landets pædagoger


Jeg har været en tur i Helsingør og kåre vinderen af Årets Dagtilbud 2018. Det blev Børnehuset Nyrup, som velfortjent løb med prisen for deres tilgang til det gode børneliv.


Udgivet d. 19 november, 2018

Børnehuset Nyrup har barnets perspektiv i centrum – men de vil også noget med børnene. De stiller sig til rådighed med et pædagogisk udgangspunkt, der handler om at lytte til barnets behov, give muligheder, bruge fantasi, øve mod, være kreative og udtrykke sig mangfoldigt. Udgangspunktet for at børn trives og kan være deltagende i fællesskaberne.

Det er tredje år i træk, at Årets Dagtilbud kåres, og jeg er stadig ved at vænne mig til prisen. For i vores fag har vi ikke tradition for at hylde en enkelt medarbejder, stue eller daginstitution. For vi ved, at børnene løftes i et stærkt fællesskab. Og det handler om børnene – ikke om os. Når BUPL alligevel er med i kåringen af Årets Dagtilbud, er vi det, fordi det er med til at skabe vigtig politisk opmærksomhed om pædagogers arbejde. At man anerkender den indsats, som vi yder hver eneste dag. Og så fejrer vi samtidig det gode pædagogiske håndværk. Det, der gør os stolte.

Så stort tillykke til Børnehuset Nyrup – og stort tillykke til alle landets pædagoger!

Politikerne har i øjeblikket ekstra stor opmærksomhed om pædagogernes arbejde. Ikke kun i den aktuelle ”valgkamp”, hvor politikerne står i kø for at fortælle, hvor vigtigt børneområdet er for dem. Nej, det skyldes også den styrkede pædagogiske læreplan, som er trådt i kraft denne sommer. Det er også en af grundene til, at Børnehuset Nyrup er blevet kåret. Deres læreplansarbejdet – i børnehøjde – er værd at lade sig inspirere af.

Udgangspunktet for vores arbejde skal være den gode danske daginstitutionstradition, hvor pædagogikkens fokus er legen og barnets perspektiv. Det stiller krav til fagligheden og den faglige dømmekraft. Der er ingen genveje via Quick-fixes og hurtige smarte koncepter. Det handler om pædagogik og det lange seje træk, og det skal vi sige igen og igen og så højt, at politikerne hører efter.

Vi har en bred pædagogisk værktøjskasse med redskaber, der kan imødekomme netop den enkelte børnegruppe. Som tager udgangspunkt i det enkelte barn – med respekt for at børn udvikler sig forskelligt. Som ikke problematiserer at der er forskel på, hvor mange ord børnene kan, når de fylder to år – eller om de kan bestå testen i, hvad et slips er, når de begynder i børnehave. Det handler om at finde balancen mellem at møde barnet, hvor det er, følge dets spor – men også forstyrre og udfordre. Det gør vi f.eks. på den måde, som vi indretter legemiljøerne på.

Udfordringen er, hvordan vi får plads og tid til at sætte fagligheden i spil. Vi skal undre os over egen praksis, lære nyt og diskutere pædagogikken. Der skal være tid til at evaluere og udvikle på børnenes udviklings- og legemiljøer. Derfor skal vi også dyrke de eksempler på de mange gode daginstitutioner, hvor fagligheden kommer til sin ret. Hvor systematik ikke handler om en rød, gul eller grøn plet i et regneark – men faglige drøftelser og processer, der giver mening for pædagogisk praksis. For børnene.

Årets Dagtilbud er en anledning til at tale om pædagogers vigtige arbejde og daginstitutioners betydning for børns liv. Endnu et skridt væk fra retorikken om pasning – og i retning mod pædagogik. At daginstitutionerne tager udgangspunkt i børnenes behov – og ikke blot arbejdsmarkedets behov. Det kan vi også bruge politisk i BUPL, når vi kæmper for bedre normeringer og en højere pædagogandel. Men jeg gentager gerne, at det er en proces, hvor vi som pædagoger stadig er ved at vænne os til at være i centrum. Det er ikke naturligt for mange af os. Men det er nødvendigt, hvis vi skal skabe bedre vilkår ude på gul stue.

Mange hilsner Elisa


Se alle Elisas indlæg på Formandens blog

Abonnér på Formandens blog