Hvor længe kan pædagoger og ledere holde til det?


De fynske pædagoger og ledere er under hårdt pres. Det er de såmænd vant til. Men corona udfordrer tid til pædagogisk faglighed og aktiviteter med børnene, og det kan have store konsekvenser for børnenes trivsel, lyder det fra BUPL Fyns formand, Rikke Hunsdahl.


Opdateret d. 26. november 2020

En ny trivselsundersøgelse under corona blandt BUPL Fyns medlemmer viser, at 38 procent af pædagogerne ikke mener, der er nok ressourcer til både at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lave godt pædagogisk arbejde med børnene og de unge.

Lige om lidt har vi haft corona som følgeskab i et år. Et år med helt anderledes vilkår for den pædagogiske faglighed og kvalitetssikring. Det vil naturligvis få konsekvenser for børnene, når ressourcerne ikke følger med de ekstraopgaver, der er under corona. Det går ud over kvaliteten og dermed både børnene og arbejdsmiljøet for pædagogerne, siger Rikke Hunsdahl.

1.400 fynske medlemmer har deltaget, og 40 % af pædagogerne svarer, at de oplever, at retningslinjerne har en negativ effekt på børnene. Der bruges nemlig mere tid på rengøring af legetøj og cykelstyr – tid der går fra den udviklende pædagogiske kvalitet til børnene.

– Lige nu opbevarer vi børn fremfor at arbejde pædagogisk udviklende og kompetent, lyder en af besvarelserne i undersøgelsen.

En af bekymringerne er det kolde vejr og manglende forhold udendørs. For når Adam bliver afleveret i børnehave, skal han lege udenfor. Det skal han sammen med alle de andre børn – og det har han gjort siden foråret. Også selvom det er koldt og både regner og blæser. Også selvom der ikke er læ for eller overdækning på mange udendørs legepladser i daginstitutionerne.

­Det skal kommunerne få gjort noget ved. NU. Vinteren er her. Pædagoger og ledere passer deres arbejde, som de hele tiden har gjort, men forholdene være i orden. Og det er de ikke, så længe der ikke er mulighed for læ. Så ”få det nu fikset,”” lyder det fra formanden.

Pengene følger ikke med
Selvom meget af legetøjet er pakket væk, har institutionerne haft store udgifter til ekstra rengøring og ekstra personale. Og de udgifter er ikke blevet dækket af kommunen. Kun 6 procent oplyser, at deres institution er blevet kompenseret fuldt ud, mens 46 procent er blevet delvist kompenseret.

– Vi havde coronarelaterede udgifter på 160.000 kr. Primært til vikarer i små grupper i foråret. Vi er blevet kompensereret med 79.000kr! Nu er der hverken ekstra rengøring eller personale. Minimumsnormeringsbeløbet har reddet vores røv her i efteråret,” uddyber en leder i daginstitution.

Det lægger en stort økonomisk pres i en i forvejen udfordret hverdag, som vi ikke kan pålægge de enkelte ledere og daginstitutioner.

– Selvfølgelig skal de kompenseres for de udgifter, de har haft i forbindelse med corona. Det siger sig selv. Vi er nødt til at sikre, at kommunerne sørger for, der er penge til den ekstra rengøring, vikarer til at dække hjemsendte pædagoger og til en ekstra indsats for at opretholde en kvalitet udendørs. Det nytter nemlig ikke noget, at pædagogerne ikke har tid til at trøste, udvikle og lege, fordi de skal tørre biler af eller få smuldrende arbejdsplaner til at gå op, siger Rikke Hunsdahl.

Hun er bekymret for det pres, der ligger på pædagogerne og lederne i den anden bølge af corona.

– I foråret stod ledere og pædagoger i front. De tog på arbejde og sikrede børnenes trivsel, udvikling og fællesskab. De sørgede for en hverdag for børnene, som kom så tæt på det velkendte – i en tid der var alt andet end velkendt. Og det gør de stadig. Men nu er presset ved at være for stort. De vilkår, mange pædagoger og ledere har under pandemien, har for længst passeret, hvad man kan kalde rimelige forhold at arbejde under – selv under corona, siger Rikke Hunsdahl.

– Vi skal passe godt på børnene. Men vi skal også passe godt på pædagogerne. Og ingen vinder med det arbejdspres, corona medfører i daginstitutioner, skoler og SFOer, siger BUPL Fyns formand.

BUPL efterlyser en decideret hjælpepakke, der skal garantere, at daginstitutioner og fritidsinstitutioner får den hjælp, der er behov for. Det handler først og fremmest om penge til rengøring og fuld vikardækning ved corona-relateret fravær.

Se: BUPL’s forslag til en tryghedspakke for børn og unge