Hvidovre: Store besparelser til de mindste


BUPL Storkøbenhavn fraråder Hvidovre Kommune at nedsætte børnehavealderen og gennemføre generelle forringelser af normeringen.


Opdateret d. 09. september 2018
Hvidovre kommune har varslet store besparelser på de borgernære serviceområder, ikke mindst på daginstitutionsområdet, hvor der er lagt op til en besparelse på over 11 mio. kr.  Det vil naturligvis kunne mærkes!
 
Forslaget til besparelserne på daginstitutionsområdet består af en generel besparelse via grønthøstermetoden og en nedsættelse af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 10 måneder.
Hvad angår den generelle besparelse, hvor man vil spare 2% svarende til 4,8 mio. kr., er der ikke taget stilling til, hvordan den konkret skal udmøntes. Vi kan naturligvis på ingen vis nikke til at en sådan besparelse er OK, og ikke vil kunne mærkes ude på institutionerne, for det vil det.
 
Hvidovre Kommune – og dermed Børne- og Unge-udvalget – lægger også op til i den videres budgetproces at sænke børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 10 måneder. Det er en besparelse, der svarer til 6,4 mio. kr., fordi normeringen (antallet af børn pr voksen) er omkring dobbelt så høj, når man er vuggestuebarn, som når man er børnehavebarn. Så helt konkret betyder det, at børnene i en endnu yngre alder (og deres forældre) vil opleve, at der i dagligdagen er færre voksne til at yde det nærvær, der er behov for, når man er barn. Dertil kommer den enorme betydning det har for pædagogfagligheden. For en nedsættelse af børnehavealderen vil bl.a. have betydning for arbejdet med at gøre børnene selvhjulpne, give pædagogerne mindre tid til at yde støtte, betyde længere indkøringer i børnehaven, påvirke de pædagogiske aktiviteter, som vil blive påvirket af de mindre børns behov for basal omsorg osv.
 
BUPL Storkøbenhavn fraråder at nedsætte børnehavealderen og generelle forringelser af normeringen.
BUPL Storkøbenhavn opfordrer politikkerne til at søge andre løsninger på de økonomisk og strukturelle problemer end hovedløse besparelser på samfundets centrale velfærdsinstitutioner.
Af Karin Vesterberg Hansen, fællestillidsrepræsentant i Hvidovre Kommune