Evalueringskultur i fokus i ny dagtilbudslov: Hvad går godt – og hvorfor?


Hvad er vores mål – og hvad har vi lært i dag, kunne være bud på evalueringsspørgsmål, der skal være med til at udvikle både aktiviteter og pædagoger i daginstitutioner.


Opdateret d. 27. juni 2019

Den nye dagtilbudslov lægger vægt på, at institutionerne skal skabe en evalueringskultur, hvor pædagoger evaluerer løbende og hele tiden vurderer om deres indsats gavner børnenes trivsel, læring og udvikling.

Det er vigtigt at reflektere over, hvad børnene får ud af læringsmiljøerne i dagtilbud og hvordan pædagogerne selv kan lære af deres pædagogiske indsatser. På den måde kan læringsmiljøerne hele tiden udvikles, så der skabes de bedste mulige rammer for børn og voksne. Men først og fremmest skal man definere, det man skal evaluere. Det kan være om man når et bestemt mål med en aktivitet eller om pædagogerne har mulighed for at gribe spontane situationer og lege, hvor børn pludselig bliver optaget af noget.

En god evalueringskultur skaber en god grobund for samarbejde, efterkritik og videreudvikling pædagogerne imellem, men det giver også en anledning til at styrke relationer og følge op på de indsatser, man har opnået.

Og nu kunne man jo spørge sig selv: Har pædagoger ikke altid har evalueret, reflekteret og udviklet deres arbejde?

– Jo på forskellig vis, men den nye pædagogiske læreplan lægger op til, at de skal være medskaber af den evalueringskultur, der passer bedst til deres praksis. Det kan være nyt for flere institutioner at være medskabende, og det kan være nyt at få lov til at lave mere meningsgivende evaluering. Det er ikke et færdigkøbt koncept, som man tror, passer ind i dagligdagens praksis. Det gør det ikke altid. Og så skal de evaluere det, loven sætter fokus på – nemlig legen som er et stort omdrejningspunkt for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, siger næstformand i BUPL Fyn, Pernille Isaksen-Ejby.

Inspirere pædagoger
BUPL Fyns arbejdsprogram for 2018/2020 lægger blandt andet vægt på at udvikle evalueringspraksis og værktøjer og give pædagoger forskellige bud på at have en evalueringspraksis. Fyraftensmødet ”Evalueringskultur i daginstitutioner” med Maja Plum, der har en ph.d. i pædagogik, er et af de bud, BUPL Fyn har på programmet for at inspirere pædagoger til at udvikle den evalueringspraksis, der giver bedst mening for dem.

I en travl og presset hverdag i daginstitutionerne kan det synes uoverskueligt at opbygge en evalueringspraksis. Men det er vigtigt at skabe en evalueringspraksis og kultur i hverdagen, hvor det passer ind, mener Pernille Isaksen-Ejby.

– Det betyder, man får et øget blik på ens pædagogiske praksis og det skal understøtte pædagogisk praksis – ikke bare med sig selv, men sammen med sine kollegaer. Det giver god mening at få et øget blik på det, der virkelig virker og ikke virker på en mere systematisk måde. Evaluering giver også indgang til flere pædagogfaglige drøftelser i personalegruppen, hvis ledelsen prioriterer ressourcerne til det, så det bliver meningsfuldt og ikke bare en SKAL opgave.

Der bliver i den styrkede læreplan lagt vægt på, at daginstitutioner skal udvikle en evalueringskultur. BUPL Fyn vil bruge kræfter på at skabe en praksis som ramme for evalueringskulturen, ved at pege på det, der gavner den pædagogiske praksis mest.

– Lige i øjeblikket er vi i dialog med kommunerne omkring loven for at sikre pædagoger en trædesten for indflydelse ind i den nye lov. Næste step bliver at snakke med dem omkring evaluering. I BUPL Fyn er vi meget glade for forskningsprojektet ”god viden om pædagogik i spil”. Den har vi haft med ud i kommunerne, fordi det så fint beskriver kompleksiteten i det pædagogiske arbejde, og hvorfor man ikke bare kan sætte en formel eller et rigidt koncept ned over evalueringskultur, siger Pernille Isaksen-Ejby.