Hvad er god fritidspædagogik, og hvad kan den blive til for fremtiden?


Projektet ”Fremtidens Klubtilbud” ønsker at udvikle og sætte fokus på den særlige fritidspædagogik, der arbejdes med i klubberne og er et samarbejde mellem BUPL og Ungdomsringen.


Opdateret d. 03. juni 2021

Af: Lisette Ihler Hjertholm

Når børnene løber ud ad døren med kurs mod klubben efter en lang skoledag, skal de kigge langt efter et kreativt og frit pædagogisk rum, hvor der er plads til de unge selv, deres ideer og til at de kan blive robust til at møde fremtiden. For på trods af, at fritids- og ungdomsklubberne i årevis har haft stor betydning for børn og unges liv, har området i mange år været ramt af massive besparelser.

BUPL og Ungdomsringen har med projektet ”Fremtidens Klubtilbud” ønsket at sætte fokus på – og udvikle den særlige fritidspædagogik, der arbejdes med i klubberne. Fritids- og ungdomspædagogikken udgør et kæmpe potentiale. Klubberne tager udgangspunkt i de unges eget engagement og får derved de unge til at blomstre og udvikle sig. Hvis klubberne fremover skal stå stærkere fagligt, er en af forudsætningerne at droppe besparelserne på området.

– Der er brug for at ”frede” klubben fra flere besparelser og måske endda investere i området, så vores fokus kan blive på vores kerneopgave, der jo er børn og unges liv. Der er brug for tid til eftertanke og faglighed, siger Stine Lundgaard, klubmedarbejder i Svendborg Juniorklub, som har været en af de deltagende klubber i projektet.

– Hvis vi hele tiden skal kæmpe for at holde klubben oven vande, altså vores eksistens, er kræfterne brugt, inden vi når til alt det spændende! Vi har fortsat ret mange børn i klub, så flere uddannede voksne kunne også være meget ønskværdigt, siger hun.

Det gode klubtilbud
Projektet, som har været et forløb over to år, har overordnet kørt i to spor. Et dokumentationsspor, som viser og dokumenterer de styrker og potentialer, der er i de igangværende indsatser, lokalt. Det andet spor er udviklingssporet, hvor formålet har været, at klubmedarbejderne gentænker og udvikler fritids- og ungdomspædagogikken. Det sker i et aktionslæreforløb, hvor personalet eksperimenterer og reflekterer over, hvad det gode klubtilbud er. Hvor det tidligere handlede om at tiltrække unge med poolbord og bordtennis, handler det i dag mere om, at børn og unge bliver mødt af voksne, der forstår deres verden og imødekommer deres behov.

– Et godt klubtilbud er et tilbud, der ”fanger” de unge, og formår at skabe relationer mellem børn, ung og voksne og mellem børn og unge. Men det er meget vigtigt, at vi hele tiden har for øje, at de unge mennesker også skal have minder og ressourcer med sig, som gør dem livsduelige i det samfund, de lever i, lyder det fra Stine Lundgaard.

Medarbejderne i Svendborg Juniorklub har ved at være med i projektet “Fremtidens Klubtilbud” fået hjælp til at synliggøre og styrke deres arbejde.

– Vi har fået hjælp til at sætte konkrete mål, og derfor har det været lettere for os at se resultater. Vi har i alle afdelinger haft fokus på ”en klub for alle” og ”medbestemmelse,” og det har gjort, at vi har arbejdet målrettet med disse fokusområder.  Derigennem har vi fået indført børnemøder og gjort vores tilgang til skolerne omkring os mere målrettet, så flere børn har fået glæde af vores klub, siger Stine Lundgaard og supplerer:

– Vi fik sat fokus på faglighed og tid til faglige snakke for derigennem at rykke os tættere på vores målsætninger. Det styrkede vores fællesskab internt, at vi havde tiden til mange lange snakke om vores faglighed. Vi blev også meget opmærksomme på vores praksis.

De lange faglige samtaler fyldte mest i deres aktionslæreforløb, men personalet formåede trods en travl hverdag også at holde de faglige møder, hvor de kunne sætte strøm til deres ideer. Men så kom corona.

– Vi er meget trætte af, at corona kom ind fra højre og gjorde forløbet en smule usammenhængende og langstrakt. Vi oplevede også, at vi til tider blev efterladt på perronen, fordi der gik meget lang tid imellem aktionslæringsforløbende. Vi kom heller ikke ud og mødte andre klubber fra projektet, hvilket vi havde glædet os meget til, siger hun om forløbet.

Tidligere på året inviterede børneordfører hos Radikale Venstre, Lotte Rod, alle til et digitalt seminar om fritidspædagogik under overskriften ”2021 skal være fritidspædagogikkens år.” Her var formålet at ”genstarte samtalen om, at børn skal have fri tid, leg, fællesskaber og dygtige pædagoger.

– Det er vigtigt at få fokus på fritidspædagogikken, så Fremtidens Klub forhåbentlig igen kan blive et sted, hvor børn og unge kan udvikle sig i et fællesskab. Det bidrag, klubberne kommer med, er nemlig med til at forme dem i livet, mener Stine Lundgaard.

– Vi kan være med til at give håb for fremtiden for de unge mennesker, der kommer i klubben. Vi kan være med til at give indhold i de unges liv og hjælpe dem videre i livet. I sidste ende kan vi være med til at få samfundsduelige mennesker, som tør at melde sig på banen og tage ansvar ud af det!

Det store tyveri 
Det er ikke kun besparelser, fritidsområdet har være ramt af de seneste år. BUPLs landsdækkende undersøgelse ”Det store tyveri” har vist, at flere steder bliver penge, der er øremærket SFO i stedet brugt på skoleområdet. BUPL Fyn har foreløbigt afdækket udvalgte skoler og SFO´er i Nyborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, siden undersøgelsen blev iværksat sidst i 2019.

På baggrund af den landsdækkende undersøgelse blev børne- og ungeministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil indkaldt til samråd den 3. december 2020, hvor hun blandt andet blev bedt om at redegøre for, hvordan ministeren vil sikre, at kommunerne overholder reglerne, så midlerne til SFO ikke ender på skoleområdet.

 

Her kan du læse om projektets vigtigste fund og BUPLs og Ungdomsringens forslag til handling:
Fremtidens Klubtilbud – pointer og forslag

Her kan du læse mere om BUPLs undersøgelse “Det store tyveri” og se, hvordan det bliver behandlet politisk på Christiansborg:
https://bupl.dk/artikel/det-store-tyveri-skoler-bruger-sfoens-millioner/

https://bupl.dk/nyhed/minister-i-samraad-hvor-stort-er-det-store-tyveri/