Husk børn og unges fritid i SFO’er og klubber i Tårnby


“Politikerne i Tårnby vedtog ved skolereformens indførelse i 2014, at kvaliteten i fritidsinstitutionerne skulle bevares. Det løfte har været svært at opfylde,” skriver Nina Hemmingsen, faglig sekretær og kasserer i BUPL Hovedstaden i et læserbrev i Tårnby Bladet.


Udgivet d. 3 oktober, 2017

Pædagogerne løser vigtige opgaver i skolen med fx inklusion, varieret undervisning, trivsel og styrkelse af de sociale fællesskaber. Det betyder, at pædagoger får flere og flere timer i skolen. Det er godt for børnenes skoledag, men mindre godt for deres fritid, fordi de ekstra timer, pædagogen lægger i skolen, går fra tiden i SFO eller klub.

Når normeringen i fritidsinstitutionerne udhules, går det ud over kvaliteten.

Husk pædagogerne

I den nyeste skole-fritidsundersøgelse fra BUPL svarer en stor del af pædagogerne i Tårnby, at der ofte ikke er tid til nærvær i det pædagogiske arbejde.

En nærværende pædagog kan hjælpe, når livet er svært, og udfordre, når der er behov for et lille ekstra skub til at udforske sine drømme og ideer. Det går med andre ord ud over aktiviteter, der styrker børnenes og de unges sociale trivsel og selvværd.

Fritidsinstitutioner af høj kvalitet og nærværende pædagoger bidrager til at skabe kreative og livsduelige børn og unge, der kan klare sig godt – ikke kun i skolen men i hele livet.

Derfor håber vi, at politikerne vælger at prioritere flere pædagoger i fritidsinstitutionerne, når de 16,5 millioner kroner, der er afsat ekstra til børne-og skoleområdet i næste års budget, skal fordeles.

———————————————————————————————————————–

Læserbrev af: Nina Hemmingsen, faglig sekretær og kasserer i BUPL Hovedstaden.
Bragt i Tårnby Bladet.