Hørsholm kommune svigter igen børn, familier og pædagoger


Sidste år ved denne tid skrev vi: ”Massivt behov for genopretning af kvaliteten i Hørsholms dagtilbud” – det kan vi desværre skrive igen i år.


Udgivet d. 17. september 2020

Af: BUPL Nordsjælland v/ Faglig sekretær, Sidsel Pedersen i samarbejde med tillidsrepræsentanterne i Hørsholm Kommune

Hvor er visionerne henne? Hvor er det man, som medarbejder i Hørsholm Kommune, skal finde motivation, gejst og faglig stolthed?

Borgmester Morten Slotved udtaler til Frederiksborg Amts Avis d. 25.8.20, at der er behov for et generelt løft af både dagtilbuds- og skoleområdet. Det er vi enige med borgmesteren i.

Derfor er det både overraskende og demotiverende, at vi som medarbejdere år efter år kan læse, at der igen skal reduceres i de ressourcer, der har betydning for det arbejde, vi skal udføre hver dag. Vi bliver nødt til at gå på kompromis med vores faglighed, fordi ressourcerne bliver færre.

Hørsholm Kommune har mange ambitioner om at være en rigtig god kommune at være barn og familie i. Det ses tydeligt i Hørsholmstrategien, som er kommunens udviklings- og planstrategi. Desværre er der langt mellem ord og handling.

Hørsholm har fortsat den laveste andel af pædagoger ud af 12 kommuner i Nordsjælland, og kommunen ligger i den nederste tredje del i forhold til normering. Og alligevel ser vi igen i år et katalog med forslag til besparelser på området for børn og unge.

De faktiske forhold set op imod Hørsholmstrategien levner intet rum til besparelser. Tværtimod skal der investeres for at opnå en kvalitet, som sikrer børn og unges trivsel og udvikling, så Hørsholm fortsat kan tiltrække børnefamilier og rekruttere pædagoger.

Hørsholm Kommune har prioriteret samarbejdet mellem pædagoger og lærere. På skole- og fritidsområdet er det tydeligt, at pædagogerne bidrager med en faglighed, som er med til at skabe et godt udviklingsmiljø for alle børn. Det er væsentligt at fastholde den kvalitet.

Samtidigt skal der skabes bedre kvalitet i dagtilbuddene. Pædagogfagligheden skal have spillerum, og det kan kun ske ved normeringsforbedringer og en større andel af uddannede pædagoger. Der er ikke plads til besparelser, men behov for investeringer i minimumsnormeringer allerede nu. Dette også set i lyset af et stigende børnetal de kommende år.

Lad os forfølge borgmesterens udtalelse om et generelt løft af dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet. Børnene i Hørsholm vil profitere af det, og de dygtige pædagoger og ledere vil kunne genfinde den faglige stolthed.