HØRSHOLM: Børnene har brug for en fokuseret indsats på tværs af skole og fritid


Hørsholm Kommune kan tilbyde skole- og fritidstilbud af høj kvalitet, blandt andet fordi der er tradition for et stærkt tværfagligt samarbejde, som tiltrækker dygtige pædagoger. Sættes dette nu på spil?


Opdateret d. 10. september 2021

Af: Af tillidsrepræsentantgruppen af pædagoger i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune har ambitiøse skolepædagoger med faglige visioner for børnene. I dag er det pædagoger, som er med til at forebygge sociale problemer, skabe sammenhæng i hele barnets dag, bygge broer til lokalmiljøet og styrke børn og unges dannelse.

Fritidsinstitutionerne og dermed pædagogerne har i dag et tæt samarbejde med skolen i Hørsholm Kommune. Det gavner børn og unges trivsel, udvikling og læring begge steder, og den høje kvalitet skal fastholdes.

Pædagogerne skal fortsat have indflydelse på deres eget arbejde og planlægningen heraf, så de kan støtte børnenes udvikling, trivsel og læring i både skole og fritid, da pædagogerne følger børnene begge steder og kan følge op og supplere aktiviteter i skolen med nye perspektiver i fritidstilbuddet. Dette oplever vi som særligt givende, når samarbejdet er stærkt og veletableret.

Svækkes det tværfaglige arbejde?

Vi er som faggruppe bekymrede for, om det stærke pædagogiske arbejde kan bevares, da vi oplever en tendens til, at pædagogerne i Hørsholm mister timer i skoledelen og det nødvendige tværfaglige arbejde dermed svækkes. Vi vil i stedet foreslå, at der skabes et endnu stærkere samarbejde mellem skole og fritid. Pædagogerne bidrager med en anden faglighed og forståelse også på skoleområdet, hvor man med fordel kunne tænke i parallelforløb og en styrkelse af samarbejdet mellem lærer og pædagog.

Et ligeværd i planlægningsarbejdet, som kunne gøre en stor forskel for kvaliteten i både skole og fritid.

En indsats på fritidsområdet i Hørsholm Kommune har også betydning for rekrutteringsgrundlaget i en tid, hvor alle nordsjællandske kommuner er opmærksomme på at kunne tiltrække uddannede pædagoger. Når pædagogerne fratages deres timer i skolen, betyder det desværre også, at de går ned i arbejdstid. Det kan medvirke til en fremtidig svær rekrutteringssituation i Hørsholm.

Pædagogerne i fritidstilbud er med til at forme børnene

Det, der tiltrækker uddannede pædagoger, er præcis det samme, som børnene har brug for: At pædagogerne har mulighed for faglig sparring, ligeværd, deltagelse i planlægning af eget arbejde, tid til at løse opgaven med kvalitet, tid til at evaluere og forbedre indsatser mv. Det er alle faktorer, som er afgørende for børnenes udvikling og trivsel. Pædagogerne i fritidstilbud er med til at forme børnene ved at hjælpe dem til at forstå og indgå i relationer, forstå og handle på deres impulser og lære at være medmennesker i samspil med deres jævnaldrende.

Vores faglighed er en nødvendighed

Hørsholm Kommunes vision for 0-18 års-området er et godt udgangspunkt for arbejdet med børnene i kommunen. Vores faglighed er en nødvendighed for kunne bringe visionerne til live, så lad os arbejde sammen om at skabe de bedste rammer for børn og unge i Hørsholm. Vi vil derfor gerne opfordre til at DU som lokalpolitiker prioriterer fritidsområdet og skolepædagogerne højt, vi er en vigtig del af den høje kvalitet på Hørsholms skoler.