Høringssvar: Dagplejeanalyse (Aarhus)


Rådmand Thomas Medom har udsendt en høring vedr. dagplejeanalysen. Der er høringsfrist den 18. januar.


Udgivet d. 14. januar 2021

Det er muligt at kommentere på hele dagplejeanalysen, men særligt ift. anvisning- og opskrivningsregler samt organisering af dagplejen.

I høringssvar fra BUPL Århus pointerer vi, at der er behov for en særskilt økonomi mellem dagplejen og det øvrige 0-6 årsområde. Anvisnings/opskrivningsreglerne skal understøtte en bedre pladsudnyttelse og muliggøre, at børn i dagplejen automatisk tilbydes en børnehave-plads, når de fylder 3 år.
Samt at dagplejen bør organiseres i en selvstændig enhed eller i få store afdelinger.

BUPL Århus´ høringssvar (pdf, 2 sider)

Link til høringen (aarhus.dk)