Høringssvar: Fritidspædagogisk vision (Aarhus)


Høringssvar vedr. fritidspædagogisk vision på FU- og SFO-området


Opdateret d. 13. januar 2021

BUPL Århus har afgivet svar til Aarhus Kommunes forslag til fritidspædagogisk vision på henholdsvis FU og SFO området. BUPL bifalder, at der udarbejdes en vision for fritidspædagogikken, og at der hermed kommer et øget fokus på den faglighed og viden der er på det fritidspædagogiske område.
Det har det været vigtigt for BUPL at understrege, at en forsat udvikling af fritidspædagogikken kræver egne lokaler, pædagogfaglig ledelsesfokus samt rammer og tid til pædagogiske refleksion med udgangspunkt i opgaven i SFO og klub. De fulde høringssvar kan læses her:

Høringssvar – fritidspædagogisk vision – FU (pdf, 3 sider)

Høringssvar – fritidspædagogisk vision – SFO – (pdf, 3 sider)