Høje-Taastrup: SFO’er rammes igen


Høje-Taastrup børns SFO’er kan se frem til besparelser for 4 mio. kr., hvis kommunens budgetforslag for 2019 vedtages.


Opdateret d. 09. september 2018
Høje-Taastrup børns SFOer ser desværre frem til store besparelser, hvis kommunens budgetforslag for 2019 vedtages. Der er udsigt til, at der skal spares 4 mio. kr. for at sige det, som det er. Besparelsesforslagene handler om nednormering, hvilket vil sige, at Høje-Taastrups forældre fremover kan se frem til at børnene vil møde færre voksne i deres fritid i SFO’erne.
I budgetforslaget, som byrådet nu har sendt i høring, er der forslag om to ugers sommerferielukning, en øget belastningsgrad (fra 17,5 barn pr. voksen til 18 børn) samt en rammebesparelse på 0,6%. Det lyder måske ikke af meget, men vil betyde en betragtelig forringelse af Høje-Taastrups SFO-tilbud på mere end 7%. Besparelsen svarer til ca. 10 fultidsstillinger i kommunen, men da SFO’en kun har en begrænset åbningstid, vil det i reelt betyde, at der gennemsnit pr. SFO kan være 2-3 færre voksne i eftermiddagsåbningstiden.
At lukke to uger i sommerperioden er ikke en besparelse i sig selv, men derimod en nednormering over hele året, fordi man fjerner 14 dages løn. Samtidig hindrer og fastlåser ferielukning både borgere og medarbejderes mulighed for at vælge egen ferie.
Den generelle rammebesparelse på 0,6%, som rammer hele kommunen, kommer i forlængelse af en lignende besparelse i 2017 på 0,24%. Det bekymrende er, at den lokalt blev til en besparelse på 1% på SFO’erne, da andre områder blev friholdt.
Kort sagt er vi meget bekymrede for både børnenes og de ansattes trivsel. For så store besparelser får betydning for både trivsel og udviklingsmuligheder. Fritiden er utrolig vigtig for børns mulighed for afprøve og øve sig i sociale kompetencer samt udfordre og eksperimenter med egen initiativ, interesser, læring og venskaber.
Det siger nok sig selv, men alligevel: Hvis vi vil ”Verdens bedste hverdags-SFO” i fremtiden, så kalder det på øget opmærksomhed på området og ikke på massive besparelser år efter år. Vi vil med dette indlæg gerne opfordre alle til at give deres holdning til kende, så politikerne kan prioritere anderledes. For det er nødvendigt, hvis vi altså vil Høje-Taastrups børn og unge det godt!
af Karen Aslaug Ramm, fællestillidsrepræsentant BUPL og Heidi Hansen Fællestillidsrepræsentant PMF-FOA