Høj kvalitet i dagtilbud forbedrer børns muligheder


Gode normeringer, tid til nærvær og uddannede pædagoger har betydning for, om børn senere i livet klarer sig godt, viser ny undersøgelse fra SFI.


Udgivet d. 2 oktober, 2014

Børn, der har gået i vuggestuer og børnehaver af høj kvalitet, klarer sig bedre end børn, der ikke har. Den høje kvalitet øger blandt andet børns muligheder for at få en uddannelse og dermed et arbejde, så de kan forsørge sig selv og deres familier.

Sådan lyder konklusionen i en helt ny og omfattende forskningsoversigt om vuggestuernes og børnehavernes betydning for børns udvikling, som ’Det Nationale Forskningscenter for Velfærd’ (SFI) har offentliggjort.

Undersøgelsen efterlader ingen tvivl om, hvad højkvalitetsinstitutioner kan betyde for børnene, mener BUPL’s formand Henning Pedersen.

“Nu er det helt tydeligt, hvad der skaber høj kvalitet og giver børnene bedre muligheder i livet – nemlig bedre normeringer, tid til nærvær, flere uddannede pædagoger og bedre muligheder for efter- og videreuddannelse,” siger Henning Pedersen.

Han mener, at politikerne handler mod bedre vidende, når de ikke anerkender, at gode normeringer er vigtigt, og når de igen og igen sparer på vuggestuer og børnehaver. Tal fra Danmarks Statistik viser, at normeringerne er blevet markant dårligere de seneste år. BUPL har også dokumenteret, at de årlige 500 mio. kroner som kommunerne fik med finansloven for 2012 til øget kvalitet kun delvist er blevet brugt på børnene – og at kommunerne planlægger besparelser i de kommende budgetter for 2015.

“Vi har nu haft et kommunalt underforbrug i flere år i træk, og normeringerne er helt i bund. Hvis man måler kvaliteten i daginstitutionerne op imod niveauet i 2009, så mangler der hele 4.500 pædagogstillinger. Og med de ventede besparelser ser det ikke ud til, at børnene ligefrem kan forvente flere pædagoger i deres hverdag,” forklarer Henning Pedersen.

“Vi er oppe imod benhårde økonomiske prioriteringer. Det er de kortsigtede løsninger, der taler, når kommunerne skal have budgetterne til at hænge sammen. Derfor skøjter hen over viden om, hvad der vil være det bedste og det rigtige at gøre for børnene,” siger han.

Undersøgelsens hovedkonklusioner

Det er afgørende for børnenes trivsel og udvikling, at pædagogerne er veluddannede, og at de har tid til at interagere med børnene og diskutere med hinanden om det enkelte barns udvikling.

Tid til børnene og uddannet personale giver positive effekter på både kort og lang sigt:

  • Børnene klarer sig bedre i livet.
  • Børnenes intelligens, nysgerrighed og motivation øges, og de udvikler et mere positivt syn på sig selv.
  • Børnene får en bedre uddannelse og klarer sig bedre på arbejdsmarkedet.
  • Flere holder sig ude af kriminalitet.
  • Færre er på overførselsindkomster.
  • Resultaterne er særligt fremtrædende for udsatte børn.

Forskningsoversigten fra SFI er udført med støtte fra BUPL.

Læs hele forskningsopsamling fra SFI (pdf).

 

For yderligere oplysninger:

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL: 23 44 53 8