Her er vejen til flere pædagoger


Leder fra Børn&Unge nr. 8/2020


Opdateret d. 10. september 2020

’Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, og derfor har vi brug for endnu flere dygtige pædagoger.’

Når man læser citatet fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), kan man kun klappe i hænderne. Det er en vigtig politisk erkendelse og anerkendelse af, at flere pæda­goger er afgørende for at sikre kvaliteten i vores daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skolen.

Regnestykket siger, at stigende børnetal og minimumsnormeringer kræver yderligere 14.000 pædagoger alene til vores daginstitutioner i de kommende 10 år. Set i det lys er det langt fra tilfredsstillende, at der i år bliver optaget knap 100 flere studerende på pædagoguddannelsen.

Vi glæder os kortvarigt over, at ’kurven’ tilsyneladende er knækket efter fire års fald i antallet af studerende. Men det er slet ikke nok, og der står stadig 1.000 tomme stole på professionshøjskolerne og venter på pædagogstuderende.

Vi tager gerne ministeren på ordet. Men hvis det skal blive til mere end hensigtserklæringer, skal regeringen hurtigst muligt sætte handling bag ordene og tage initiativ til en langsigtet national rekrutteringsplan, som sikre pædagoger nok til fremtidens børn og unge.

Der skal skrues på flere håndtag. Uddannelsen skal gøres mere attraktiv, så de studerende bliver mødt med høje forventninger, flere undervisningstimer, kvalificeret feedback og bedre praktikforløb.

Det kræver investering i uddannelsen, der i mange år har været den mest underfinansierede af alle videregående uddannelser.

Ministeren har lagt godt ud med en midlertidig ekstrabevilling. Men der er som minimum brug for et permanent økonomisk løft.

Hvis vi skal tiltrække og fastholde flere pædagoger, kommer regeringen og arbejds­giverne i kommunerne heller ikke uden om at gøre noget ved vores arbejdsvilkår og løn.

Mange forlader faget, fordi de ikke har tid til at gøre den forskel for børnene i hverdagen, som fik dem til at tage uddannelsen. Eller de går ned i tid, fordi presset er for stort. Og vores lønefterslæb er veldokumenteret.

Der er ingen genvej til dygtige pædagoger. Til gengæld er det åbenlyst, hvad der skal til: Det skal være attraktivt at uddanne sig til pædagog og at arbejde som pædagog – hele livet.

Elisa Rimpler
Formand for BUPL