Henriette Brockdorff: Små skridt på den lange ligelønsvej


“Uligeløn og et kønsopdelt arbejdsmarked gør sig desværre stadig gældende i Danmark. På søndag 8. marts er det Kvindernes Internationale Kampdag, og der er stadig en masse at kæmpe for, når vi kigger på ligestillingen på det danske arbejdsmarked,” skriver Henriette Brockdorff, BUPL Hovedstadens formand.


Opdateret d. 06. marts 2020

Mænd og kvinder er fortsat opdelt på arbejdsmarkedet inden for forskellige sektorer. Og der hersker en opfattelse af, hvad der er mandefag og kvindefag. Vi kigger fortsat langt efter, at arbejdsmarkedet kan leve op til ligelønslovens formulering om, at: ”Arbejde af samme værdi skal lønnes lige. Der heller ikke lige løn, når vi kigger på professioner med samme uddannelseslængde som pædagogernes. Her halter pædagogerne lønmæssigt efter. Og det til trods for, at ansvaret og kompleksiteten i det pædagogiske arbejde er stort. Omsorgsarbejdet er en vital velfærdsopgave, og pædagoger er med til at forme fremtidens borgere. Men det afspejles ikke i pædagogernes løn. Og det er en skam, for løn handler om anerkendelse. Og pædagoger er dem, der får mindst ud af en mellemlang videregående uddannelse.

Vi skal 50 år tilbage i tiden, hvor grundstenene til uligelønnen blev grundlagt. Med tjenestemandsreformen blev pædagogarbejdet indplaceret lavt i lønhierarkiet i forhold til andre professioner, da det i overvejende grad var et job, kvinder bestred. Og kvindens job blev anset som en supplerende indtægt til mandens indtægt. Lønindplaceringen har desværre fuldt pædagoger lige siden, selvom kompleksiteten i og kravene til det pædagogiske arbejde har været stejlt stigende siden slutningen af 1960’erne.

Vi har i Ligelønsalliancen flere gange appelleret til politikerne om at afsætte en ligelønspulje. Men det er ikke lykkes at finde opbakning til det politiske projekt blandt de politiske partier. I BUPL hovedstaden er vi opsatte på at deltage i kampen for ligestilling. For pædagogernes skyld og for samfundets skyld. Ligestilling er af afgørende og væsentlig værdi, som er en del af BUPL`s arbejde. Nu ser vi frem mod OK21, hvor arbejdet for ligeløn fortsætter. Til OK18 tog vi et lille skridt med 13,6 millioner til at genoprette pædagogernes løn. Det er langt fra nok. Men uden politisk vilje til en ligelønspulje er vi langt fra målet om ligeløn. Og vi må sætte ind der, hvor vi kan og fortsætte med at tage små skridt på den lange ligelønsvej til OK21.

God kampdag på søndag 8. marts!

Kommentaren er skrevet af Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden