Henriette Brockdorff: Høj kvalitet grundlægges med nok pædagoger


På sin facebookside stiller overborgmester Frank Jensen sine følgere spørgsmål om, hvad de synes er vigtigst for høj kvaliltet i de københavnske daginstitutioner. Men det giver ikke mening at tale om kvalitet, før der kommer flere pædagoger til børnene, skriver BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff i en kommentar.


Opdateret d. 30. januar 2020

Overborgmester i København Frank Jensen skriver d. 28. januar på sin facebookside, at: ’Høj kvalitet i de københavnske vuggestuer og børnehaver er af største vigtighed og noget jeg som overborgmester tager meget alvorligt.” Derefter spørger han sine følgere: ”Hvad synes du er vigtigst for høj kvalitet i daginstitutionerne?” Over 100 har svaret og i skrivende stund kommenterer langt de fleste, at det ikke giver mening at tale om høj kvalitet, når der mangler voksne til børnene. En af kommentarerne lyder: ”Det er nyttesløst at tale om kvalitet, når der ikke er nok voksne.” Flere understreger også, at der skal være nok voksne hele dagen i vuggestuen og børnehaven.

Det udstiller det massive behov, der er for bedre normeringer. De 500 millioner, der er afsat til minimumsnormeringer i 2020, skal ud på institutionerne hurtigt. Og loven skal indfases tidligere end 2025. Der er et kæmpe behov fra børn og forældre for mere nærvær, mere tid til voksenkontakt og trygge barn-voksen-relationer.

Frank Jensen skriver, at der skal være gode rammer til leg, tid til kram, økologisk mad og efteruddannelse til medarbejderne. Og det lyder jo, som noget de fleste kunne ønske sig, men virkeligheden er bare langt fra det drømmescenarie. Jeg mener, ligesom størstedelen af personerne i kommentarsporet, at kvalitet i daginstitutionerne skal bygges oven på gode normeringer. Fremryk lovbindingen af minimumsnormeringer, så børnene ikke skal vente helt indtil 2025. Kommunerne skal sikre en høj pædagogandel og ikke spare på det uddannede personale. Og så skal børnehavealderen stige til 3 år, så alle børn er sikret en vuggestuenormering, indtil de er 3 år.

Børn, forældre og pædagoger skal kunne mærke i hverdagen, at tiden med børnene styrkes med flere pædagoger. Når det er på plads, kan vi snakke videre om, hvordan vi styrker de udviklende øjeblikke mellem barn og pædagog, og hvordan vi får mere leg og udvikling i hverdagen.

Kommentaren er skrevet af BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff.