Henriette Brockdorff: Folketinget skal droppe budgetloven


Mulighederne for at kunne lykkes med det pædagogiske arbejde er tæt koblet til den restriktive budgetlov. Loven giver Folketinget mulighed for at beslutte udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner, og Folketinget gør udgiftslofterne lavere år for år. Der bliver sparet på velfærden til trods for, at der både er stigende børnetal og et stigende antal ældre.


Opdateret d. 29. april 2019

Daginstitutionerne er gang på gang blevet underkastet besparelser, så pædagoger og forældre råber vagt i gevær, fordi børnenes trivsel og selve den pædagogiske kerneopgave er truet. I den sammenhæng taler vi i BUPL om at indføre minimumsnormeringer. Pædagogisk kerneopgave og minimumsnormeringer kræver, at folketinget vil prioritere det pædagogiske område. Desværre går det den forkerte vej og mange oplever store nedskæringer på velfærden, og derfor ser vi også forældre og pædagoger til demonstrationer for at råbe politikerne op.

Presset på kommunerne er enormt, således når udsigten til massive besparelser i København bl.a. betyder, at politikerne peger på en omlægning af fritidshjem til SFO alene for at få flere penge i kassen.

Jeg håber, at se mange til demonstrationen d. 14. maj 2019 på Christiansborg Slotsplads under overskriften ’Skrot budgetloven’. Vi skal råbe politikerne på Christiansborg op. De kommuner, der ønsker at bruge flere penge på velfærd, skal have mulighed for det. Alternativet er et kæmpe velfærdstab for børn, unge, syge og gamle.

Bedste hilsner

Henriette Brockdorff

Formand for BUPL Hovedstaden