Henriette Brockdorff: En stor tak til forældre og alle andre, der deltog i demonstrationerne for bedre normeringer


“En stor tak, til forældre og alle andre, der deltog i demonstrationerne for bedre normeringer,” skriver BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff.


Opdateret d. 08. april 2019

En stor tak til forældre og alle andre, der deltog i demonstrationerne for bedre normeringer. Det er enormt vigtigt, at vi kræver bedre vilkår for vores børn. Så derfor skal der fra BUPL Hovedstaden lyde en stor tak. Tak for jeres engagement og tydelighed i lørdagens demonstrationer for minimumsnormeringer.

I BUPL Hovedstaden er vi imponerede og opløftede over lørdagens demonstration, som markerer, at vi står sammen om at kræve politisk handling for de mindste børn nu!
Den sidste tids debat og vidnesbyrd har været vigtige. Det vidner om at forældre, bedsteforældre, pædagoger og forskere oplever, at børnenes liv i daginstitutionerne er under pres – derfor skal politikerne til at vågne op og sætte børneområdet højt på dagsordenen. Vi er glade for at Hovedstadens forældre i dén grad tager ansvar og siger fra.

Vi har i BUPL hovedstaden sammen med KFO og andre længe arbejdet for en bedre normering, til gavn for børn og pædagoger. Som pædagoger ved vi at det er helt afgørende, at vi har den nødvendige tid til at sikre, at alle børn er i god trivsel og udvikling. Børnene har krav på pædagoger de kan skabe relation til og som kan understøtte et godt børneliv. Børn har krav på pædagogers nærvær. Og forældrene skal være trygge når de afleverer børnene.
Christiansborg fralægger sig ansvaret for de dårlige normeringer og sender bolden videre til kommunerne. Vi mener, at det er et fælles ansvar, for politikere på alle niveauer at genoprette kvaliteten på børneområdet.

Derfor er vi taknemmelige for, at der er så stort engagement fra forældre og bedsteforældre. Vi skal blive ved at presse på, sammen og hver for sig, for alle politikere skal vide at børnepolitik er storpolitik. Vi håber at politikerne handler, og det må gerne gå lidt hurtigt. Det fortjener børnene.

På vegne af
BUPL Hovedstaden
Henriette Brockdorff