Henvendelse til minister om fleksibilitet under corona (Aarhus)


BUPL Århus har sammen med Århus Lærerforening og forældre- og lederorganisationer samt Rådmand Thomas Medom (SF) henvendt sig til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med en række konkrete initiativer for at få en bedre, mere forudsigelig corona-hverdag. I henvendelsen bedes fx om, at fristen for de pædagogiske læreplaner udskydes, at der kigges på coronakravene i klubberne, og at der i skolerne gives friere rammer til lokalt at tage beslutninger.


Opdateret d. 10. november 2020

6. november 2020

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil
Corona har nu været en del af hverdagen i dagtilbud, skoler og fritidstilbud og resten af samfundet i ni måneder. Meget tyder på, at corona også vil være en del af hverdagen de næste mange måneder.
Som du netop har skrevet til alle dagtilbud, skoler og fritidstilbud er det vig-tigt, at coronaretningslinjerne efterleves for at begrænse udvikling af smitten i samfundet samtidig med, at man prioriterer en hverdag under normale rammer med fokus på kvaliteten.
Men der er ikke normale rammer hverken i samfundet generelt eller i dagtil-bud, skoler eller fritidstilbud.

Henvendelse til minister (pdf, 5 sider)