Henvendelse til minister om fleksibilitet under corona (Aarhus)


BUPL Århus har sammen med Århus Lærerforening og forældre- og lederorganisationer samt Rådmand Thomas Medom (SF) henvendt sig til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med en række konkrete initiativer for at få en bedre, mere forudsigelig corona-hverdag. I henvendelsen bedes fx om, at fristen for de pædagogiske læreplaner udskydes, at der kigges på coronakravene i klubberne, og at der i skolerne gives friere rammer til lokalt at tage beslutninger.


Opdateret d. 09. december 2020

7. december

Der er rykket for svar ved ministeren.

6. november 2020

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil
Corona har nu været en del af hverdagen i dagtilbud, skoler og fritidstilbud og resten af samfundet i ni måneder. Meget tyder på, at corona også vil være en del af hverdagen de næste mange måneder.
Som du netop har skrevet til alle dagtilbud, skoler og fritidstilbud er det vigtigt, at coronaretningslinjerne efterleves for at begrænse udvikling af smitten i samfundet samtidig med, at man prioriterer en hverdag under normale rammer med fokus på kvaliteten.
Men der er ikke normale rammer hverken i samfundet generelt eller i dagtilbud, skoler eller fritidstilbud.

Henvendelse til minister (pdf, 5 sider)