Har Fredensborg opnået minimumsnormeringer?


Svaret er ikke enkelt! Minimumsnormering er en kompleks størrelse, og der er mange måder at anskue opgørelsen af normeringsforhold på.


Opdateret d. 21. oktober 2020

Af: BUPL Nordsjælland v/ Faglig sekretær, Sidsel Pedersen og FTR, Jan Ralf Grüner Vangmand

BUPL Nordsjælland anerkender, at Fredensborg kommune gennem flere år har tilført ressourcer til 0-6 års området. Dette betyder, at kommunen, ganske rigtigt, ligger pænt på normeringsforhold blandt de nordsjællandske kommuner.

Samtidig har Fredensborg Kommune arbejdet med at afdække de reelle normeringer i kommunen. Arbejdet bygger på et stærkt og helt særegent samarbejde mellem både forældre, medarbejdere, ledere, forvaltning og faglige organisationer.

Samarbejdet har resulteret i en omsættertabel, som tilsat en timenøgle kan afdække den reelle normering i børnehøjde.

Tallene fra Danmarks Statistik viser en normering på 2,9 børn pr. voksen i vuggestuer og 5,9 pr. voksen i børnehaver. Udfordringen ved at bruge disse tal er, at de udover det pædagogiske personale, også indeholder lederne, og ikke tager højde for sygdom, uddannelse, forberedelse eller andet fravær. Tallet er alene et udtryk for, hvor mange penge Fredensborg Kommune har brugt til vuggestuer og børnehaver. Med de nuværende afsatte ressourcer til daginstitutionerne, bliver den reelle normering i kommunen er 4,6 børn pr. voksen i vuggestue og 9,4 børn pr. voksen i børnehaven.

BUPL ser Fredensborg Kommunes seneste års tilførsel af midler til daginstitutionsområdet, som et spirende ønske om at have et højere ambitionsniveau på området, og med rapporten om normering har politikerne fået et oplyst grundlag at træffe ambitiøse beslutninger ud fra.

BUPL Nordsjælland finder, at den kommende landsdækkende lovgivning om minimumsnormeringer blot er en vej til at sikre en bund og sætte prop i besparelser på dagtilbudsområdet.

De egentlige politiske ambitioner for dagtilbudsområdet ligger hos lokalpolitikerne. I BUPL Nordsjællands forståelse er det i den reelle normering, at ambitionerne skal kunne aflæses. Og den reelle normering kan Fredensborg Kommune netop afdække med omsættertabellen.

I BUPL Nordsjælland giver debatterne om normeringer anledning til at tale om kvalitetsnormering, og vi stiller os gerne til rådighed for en samtale om, hvilket afsæt pædagogisk kvalitet kræver. Dermed deltager vi også gerne i en drøftelse af ambitionsniveauet på normeringsforhold i Fredensborg Kommune.