Håndtering af CoVID19-situationen for pædagoger


På grund af regeringens beslutning om at alle offentlige skoler, daginstitutioner, klubber og uddannelsesinstitutioner lukker ned for at mindske spredningen af COVID-19 er det vigtigt at vi alle sammen følger regeringens og myndighedernes udmeldinger.


Opdateret d. 12. marts 2020

Sundhedsmyndighederne forudser, at der kan komme kapacitetsudfordringer på sygehusene, som i særlig grad vil ramme de svageste i samfundet. Alles adfærd er derfor afgørende. Vi, der er ressourcestærke, kan bidrage til at inddæmme og afbøde konsekvenserne af smitten, så vi undgår et unødigt stort pres på sundhedsvæsenet.

For at understøtte intentionen fra myndighederne, har Daglig Politisk Ledelse (DPL) i BUPL Midtsjælland netop besluttet at anlægge et stærkt forsigtighedsprincip – fra 2. marts 2020 og indtil videre frem til og med 29. marts. Forsigtighedsprincippet gælder BUPL Midtsjælland og omfatter følgende tiltag:

  • BUPL Midtsjælland (både fagforening og a-kasse) har besluttet at lukke kontoret fysisk fra i dag torsdag d. 12. marts kl. 13. Det er derfor ikke muligt at møde personligt op hos os i denne periode. Vi vil informere ud, så snart situationen måtte ændre sig.
  • Telefoner og e-mail vil fortsat være åbne, dvs. man kan stadig ringe og maile til os, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at besvare alle de henvendelser, der måtte komme.
  • Frem til mandag d. 16. marts har vi udvidet vores nødberedskab så der er mulighed for at kontakte Daglig Politisk Ledelse i weekenden. Formand Bertha Langhoff Hansen kan træffes på telefon 29 64 04 78, næstformand Pia Ungstrup Petersen kan træffes på telefon 24 28 74 95 og kasserer Hanne Kraul Jensen kan træffes på telefon 20 24 21 17.

BUPL Midtsjælland kan IKKE rådgive i sundhedsfaglige spørgsmål. Alle sådanne spørgsmål skal rettes til de relevante myndigheder. Afhængig af situationen kan dette være egen læge, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen m.v.

Den vigtigste melding lige nu er, at I skal lytte til de udmeldinger, retningslinier og ordre jeres arbejdsgivere kommer med. Det gælder både personalemæssige og fagfaglige tiltag.

  • Alle offentligt ansatte vil blive sendt hjem i foreløbig 14 dage (gældende senest fra på mandag d. 16. marts). Dette sker MED løn. Kommunerne skal etablere nødpasning for børn og forældre, der for eksempel varetager kritiske funktioner i samfundet eller af andre grunde stadig har behov for pasning. Hvordan nødpasningen organiseres, er nu op til den enkelte kommune – og de kommunale ledere. Derfor skal pædagoger kontakte deres leder for yderligere oplysninger.
  • Private institutioner opfordres til at følge de samme retningslinier som for de offentlige institutioner. Det vil være op til hver enkelt private institution, hvad man vælger at gøre i denne situation. Der vil dog helt sikkert komme udmeldinger fra de respektive foreninger som Børneringen, SPIA så hold øje med deres hjemmesider, nyhedsbreve etc.

Vi ved, der stadigvæk vil være rigtig mange spørgsmål i denne situation. Vi må erkende, at vi står i en helt ny og uprøvet situation. Nogle spørgsmål vil vi kunne besvare med det samme, men mange spørgsmål vil vi højst sandsynlig skulle gå videre med for at få en afklaring på. Vi beder derfor om, at der udvises forståelse og tålmodighed i denne tid.

På BUPL’s hjemmeside vil der løbende blive lagt Spørgsmål/Svar-kategorier op, hvor I kan få afklaringer på rigtig mange spørgsmål: Corona-virus – alle gode råd samlet et sted

Hold dig opdateret på seneste nyt om COVID-19 via de relevante myndigheder

  • Den centrale, nationale platform for al information om COVID-19: coronasmitte.dk
  • Styrelsen for patientsikkerhed: stps.dk (i spørgsmål vedr. karantæne, tiltag på skolerne, hjemsendelse, midlertidig lukning m.v.)
  • Sundhedsstyrelsen: sst.dk (i spørgsmål vedr. smitte og sygdom m.v.)
  • Udenrigsministeriet: um.dk (i spørgsmål vedr. rejseaktivitet m.v.)
  • Undervisningsministeriet: uvm.dk (i spørgsmål vedr. tiltag på skoler og dagtilbud mv.)