Gruppecoaching… Er det sådan noget med en rundkreds?


Når BUPL Nordsjælland arrangerer gruppecoaching for stressramte pædagoger – ja, så er formålet ’at sidde i rundkreds’ med hinanden. At dele erfaringer i fortrolighed – og ikke mindst; i fællesskab at finde egne svar og muligheder.


Opdateret d. 24. oktober 2018

Af: Sus Skjold Klamer, Presse- og kommunikationskonsulent, BUPL Nordsjælland

Og der er netop tid og rum til fortrolighed i de små grupper, da alle forpligtiger sig til et helt forløb Et forløb, hvor de i fællesskab får viden og redskaber til at reducere stress sammen med andre pædagoger, der kender til et liv med stress. Hvad enten du er i arbejde som pædagog eller arbejdsledig.

For Ditte Würtz Rosendahl har gruppecoachingen på en og samme tid været redningsvest og sikkerhedsnet i en situation, hvor det var nødvendigt at øve sig i at skabe bevidsthed og forandringer:

”Gruppecoachingen har givet mig en ballast og nogle redskaber til at skabe struktur, sammenhæng og gennemslagskraft – og ikke mindst ro i både mit personlige og mit faglige liv.”

 

Og netop frirummet til at dele erfaringer er noget af det mest væsentlige. Det at kunne fortælle andre om en bestemt situation bringer det hele lidt på afstand, så man kan betragte den igen og måske se nogle andre muligheder og se sig selv og situationen i et andet lys.

”Det er så vigtigt at have for øje er, at man ikke får stress, fordi man er svag. Man får stress, fordi man har været stærk alt for længe”, påpeger Annette Westh, som varetager gruppecoachingen og har coachet pædagoger og pædagogiske ledere i 10 år.

 

Og det er, ifølge Annette Westh, vigtigt at have fokus på symptomerne i hverdagen, så man ikke går og er stærk for længe. Langvarig stresspåvirkning øger nemlig risikoen for en række meget alvorlige fysiske og psykiske helbredsproblemer, så der er al mulig grund til at tage stress alvorligt.

Med gruppecoachingen får du tid og mulighed for at tage dig selv alvorligt. Det forventes faktisk. Deltagerne kommer til at arbejde med bevidstgørelse, vaneændringer og på at få fyldt rygsækken med redskaber til et liv uden stress.

 

 • Fysiske: Søvnløshed/tankemylder, smerter/ubehag, svimmelhed, forhøjet blodtryk, hjertebanken
 • Psykiske: udmattet grådlabil, hukommelsessvigt, lav selvfølelse, nedtrykthed/ulyst
 • Adfærdsmæssige: Irritabel, ændrede spisevaner, øget alkohol og tobaksforsbrug, ugidelig, lav tærskel, social isolering, “sortseer”


 • Fortæl andre, hvordan du har det
 • Bed om hjælp og måske hjælp til prioritering
 • Sig fra og sæt kravene til dig selv ned
 • Hold pauser
 • Gør gode og energiskabende ting for sig selv og skab tid til aktiviteter, der giver ro som fx mindfullness og yoga


 • Det tager tid at ændre vaner – vær opmærksom på ikke at gøre som du plejer
 • Evaluer dig selv mindst en gang ommåneden
 • Lyt til din krop. Kroppen er din “sladrehank” og vil fortælle dig, når noget er i ubalance.
 • Balancer dit energiregnskab og lav status. Er du i underskud og hvad dræner og giver energi? Stress handler basalt set om, at de oplevede krav overstiger vores tilstedeværende ressourcer.
 • Bed dine kollegaer og leder samt pårørende om at fortælle dig, hvis de observerer stresssymptomer. Andre ser det ofte før én selv.


For at få det optimale udbytte af forløbet forudsættes det, at man deltager i alle 8 sessioner. Møderne er fortrolige, fordi der arbejdes med personlige erfaringer og historier. Denne fortrolighed gælder både deltagerne og coachen.
Coachingen bliver varetaget af Annette Westh, som har coachet pædagoger og pædagogiske ledere i 10 år. Annette er bl.a. certificeret coach og stresscoach samt proceskonsulent.

Målgruppe
Der er to forskellige coachingforløb, hvor det ene forløb er for pædagoger, der er i arbejde eller er sygemeldte pga. stress. Det andet forløb er for arbejdsledige pædagoger.

Hvad er coaching?
Der findes mange former for coaching og metoden kan anvendes i rigtigt mange sammenhænge både privat og erhvervsmæssigt. Kort fortalt er coaching et positivt, fremadrettet og målrettet samarbejde mellem en coach og en fokusperson, hvor coachen er ansvarlig for processen og fokuspersonen er ansvarlig for resultatet.

Coaching kan defineres som en metode til at:

 • Assistere en person til at formulere nye mål og nå dem
 • Hjælpe en person til at finde egne svar og muligheder
 • Fremme motivation og virkelyst
 • Åbne op for en persons fulde potentiale
 • Styrke bevidsthed og evne til selviagttagelse
 • Skabe ansvarlighed for egne løsninger
 • Invitere til nye perspektiver og vinkler
 • Udfordre eventuelle begrænsninger og rutiner
 • Styrke og udvikle kompetencer
 • Fremkalde refleksioner
 • Forbedre præstationer


Arbejder med udvikling af mennesker og organisationer ud fra en tro på, at al forandring starter med “B” – Bevidsthed!

Visionen er, gennem bevidsthed, motivation og handling, at fremme udvikling, trivsel og effektivitet samt mindske stress og sygefravær på danske arbejdspladser.