Gode takter i Næstved:
10 mio. på vej til dagtilbud


Selvom det stadig kun er et forslag, fortjener børnepolitikerne i Næstved stor ros for at ville investere yderligere 10 millioner kroner i dagtilbudsområdet. Det er fremsynet og helt på sin plads, mener BUPL Sydøst.


Udgivet d. 24. august 2020


I sidste uge blev medlemmerne af Børne- og Skoleudvalg i Næstved enige om at foreslå en betydelig mer-investering i dagtilbudsområdet. Samlet set drejer det sig om ekstra 10 millioner kroner, som udvalget har indstillet til Byrådets budgetbehandling i august.

Af de 10 millioner kroner skal godt halvanden million bruges på at afskaffe en lukkeuge, og de resterende knap 8,5 millioner skal investeres i bedre normeringer og kvalitet, fremgår det af udvalgets mødereferat.

De ekstra investeringer på dagtilbudsområdet er fremsynede. De er også helt på sin plads, hvis man vil nå målet om minimumsnormeringer i 2025, mener Betina Vincent Andersen, formand i BUPL Sydøst.

– Minimumsnormeringerne kommer ikke med et trylleslag. Hvis vi skal nå i mål, kræver det vedholdende investeringer. Næstved har de senere år vist stor velvilje til at arbejde henimod dette mål, og derfor er det på sin plads at rose Næstveds politikere, siger hun og tilføjer:

– Vi kan først strække armene i vejret på børnenes vegne, når forslaget er endeligt vedtaget, men der er ingen tvivl om, at 10 millioner mere til daginstitutionerne i Næstved ville være et stor skridt i den rigtige retning, siger BUPL Sydøst-formanden.