Gode normeringer gjorde genåbning tålelig


BUPL’s første vilkårsundersøgelse under coronakrisen tegner et broget billede, men de fleste pædagoger bekræfter, at normeringerne har været bedre end normalt. I både Guldborgsund og Vordingborg vurderer omkring en tredjedel dog, at genåbningen er gået dårligt.


Opdateret d. 14. maj 2020

Under genåbningen har BUPL fået vidt forskellige tilbagemeldinger fra pædagogerne. Nogle har jublet over gode normeringer på grund af et lavere børnetal end normalt. Andre har fortalt, at det er vanskeligt at være en god pædagog under de strikse hygiejne- og adfærdsregler.

Dette brogede billede går igen i BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse, som er den første af sin art under coronakrisen. Pædagogernes oplevelser stikker i mange retninger. En af de positive lyder således:

– Selvom der er mange restriktioner, også for børnene, oplever jeg, at det større nærvær på grund af betydeligt bedre normering bonner ud med det samme: Færre konflikter og bedre trivsel især for børn i udsatte positioner. Kæmpe forskel!

En anden skriver, at retningslinjerne og det praktiske tager tiden fra det pædagogiske arbejde.

– Man bruger utrolig meget tid på at gå fra for at vaske hænder med børnene (for at sikre sig, at de vasket hænderne ordentligt) og spritte af efter toiletbesøg. Man skal hele tiden huske alle de nye tiltag, og det fylder rigtig meget.

Hver anden pædagog har haft en god genåbning

I BUPL Sydøsts otte kommuner flugter pædagogernes svar nogenlunde med landsgennemsnittet. Cirka halvdelen af pædagogerne, der arbejder i dagtilbud, mener, at genåbningen er gået godt, mens hver femte pædagog har oplevet en dårlig genåbning. De resterende har svaret ‘hverken/eller’.

I Sydøst skiller Lolland sig ud i positiv retning med en tilfredshed på 71 procent, mens medlemmerne i Vordingborg og Guldborgsund generelt har en mere kritisk eller forbeholden tilgang til den måde, som genåbningen er foregået på. I begge kommunerne vurderede cirka en tredjedel af pædagogerne, at genåbningen fungerede decideret dårligt.

Gode normeringer vs. strikse hygiejneregler

I undersøgelsen, der indhentede svar fra 26. april til 4. maj, deltog i alt 10.054 pædagoger fra dagtilbud landet over. Et stort flertal af disse bekræfter, at normeringerne har været bedre under genåbningen end normalt, og dette billede går igen blandt Sydøsts otte kommuner.

I Køge og Stevns havde hele 88 procent en oplevelse af bedre normeringer, men da de blev spurgt, om de også havde bedre muligheder for at udføre det pædagogisk arbejde, så tallene straks lavere ud (53 procent i Køge og 50 procent på Stevns). De gode normeringer i genåbningens første fase har således ikke kunnet konverteres direkte til bedre pædagogik. Forklaringen er højst sandsynligt, at pædagogerne har måttet bruge en stor del af overskuddet på at leve op til de strikse retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Det beretter en pædagog om i en besvarelse her:

– Der har været flere ting, som vi har skulle finde ud af i forhold til organisering, rengøring, børnegrupper, legezoner, forældrekontakt, samtidig med at der var børn i institutionen. Det har været vores held, at kun en tredjedel af børnene kom de første par dage, så vi fik tid og plads til at få rimeligt styr på tingene.

Ikke nok ressourcer i Guldborgsund og Vordingborg

I undersøgelsen blev medlemmerne også spurgt til, om de syntes, at der har været nok ressourcer på deres arbejdsplads til både at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og lave pædagogisk arbejde med børnene.

Her svarede 40 procent på landsplan, at der har været ressourcer nok til at håndtere begge dele, men i både Guldborgsund og Vordingborg var det tilsvarende tal helt nede på 25 procent. I den modsatte ende af skalaen finder man igen Lolland, hvor 61 procent af pædagogerne mente, at der var afsat nok ressourcer til at klare begge hensyn.

Ny undersøgelse på vej

Reglerne og vilkårene ændrer sig generelt hurtigt for tiden. Med ændrede retningslinjer på vej og et stigende børnetal, der presser kapaciteten i institutionerne, mener BUPL, at der er grund til at gennemføre en til vilkårsundersøgelse allerede i slutningen af maj. 

Til den tid kan pædagogernes svar nemt se helt anderledes ud, men første fase af genåbningen ser ud til at have forløbet nogenlunde vellykket. Nogle pædagoger har endda haft mulighed for at mærke, hvad gode normeringer reelt betyder:

– Jeg var sammen med tre børn og skulle ikke forholde mig til andre. Hvor ofte sker det lige i den almindelige hverdag?

Når det er sagt, oplever rigtig mange et presset arbejdsmiljø under coronakrisen. 27 procent af pædagogerne på 0-5 årsområdet og 41 procent af pædagogerne i skoler, SFO’er og klubber fortæller i undersøgelsen, at de ikke har haft mulighed for at afholde deres pauser. Du kan læse Fagbladet Børne&Unge’s artikel om arbejdsmiljøet her.

Vi siger tak til alle jer, som har deltaget i den første corona-udgave af vilkårsundersøgelsen, og vi håber, at endnu flere vil deltage i den næste.