God sommer – stærkt hold


Sommeren har meldt sin ankomst med sol og varme – det er skønt. Det har den ny socialdemokratiske mindretalsregering også – og med det forståelsespapir der er fremlagt, lover det også ”skønt”.


Opdateret d. 28. juni 2019

Nyt stærkt hold
Torsdag d. 27. juni meldte landets nye statsminister Mette Frederiksen sit hold ud, og det tegner til et stærkt hold med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, der begge har været markante i debatter.

Aftale om minimumsnormeringer
I forståelsespapiret, der er skrevet af Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og De Radikale, som har ført til den socialdemokratiske mindretalsregering, er der mange gode takter, hvor aftalen om minimumsnormeringer er nærmest fantastisk. Vi har knoklet på i mange år, men jeg synes, at vi i sær skal give forældreinitiativet #hvorerderenvoksen en kæmpe tak for deres helt igennem overvældende indsats.

Positivt at der bliver et Børne- og Undervisningsministerium
Endnu engang ændres ministeriesammensætning, så Undervisningsministeriet igen flytter sammen med de mindste børn fra det tidligere Børne- og Socialministerium. Socialministeriet flytter så sammen med Indenrigsministeriet. Det er alt sammen positivt.

Kræver fortsat pres
Vi har store forventninger med et snert af realisme, når vi læser, at de aftalte minimumsnormeringer først skal være fuldt ud realiseret i 2025. Det betyder nemlig, at vi skal lægge et fortsat pres, for mange kommuner er direkte modstandere af bindinger på området. Første skridt og lakmusprøve på den nye regerings politiske styrke og ambitioner vil afspejle sig i den økonomiaftale, der hvert år skal aftales med Kommunernes Landsforening (KL). Den vil formentlig være på plads i midten af juli – ellers vil det blive meget vanskeligt for kommunerne at nå budgetlægningsarbejdet for 2020 inden sidste frist i oktober.

Pædagoguddannelse og omprioriteringsbidrag
Pædagoguddannelse og landets uddannelser i øvrigt er igen kommet i centrum på det nye politiske kort og det forhadte omprioriteringsbidrag på 2% besparelse årligt er skrevet ind til en fjernelse ved den kommende finanslov for 2020. Men lad mig lige erindre om, at vi rent faktisk er 3 finanslove bagud, da den tidligere regering gennemførte 3 år med 2% besparelser hvert år. Den nye minister på området får travlt og kan se frem til hårde kampe mod Finansministerets budgetbisser.

Lys forude
Det helt overvejende er dog, at der er lys forude for både børne- og uddannelsesområdet og for velfærden i al almindelighed. Stort tillykke til den nye regering og det rød/grønne samarbejde med en ny retning for Danmark.

God sommer
Jeg ønsker alle medlemmer og deres familie en rigtig god sommer.

Michael Egelund, formand BUPL Storkøbenhavn