God jul og godt nytår fra BUPL Nordsjælland


2018 er ved at rinde ud, og jeg vil benytte lejligheden til at ønske en glædelig jul og alt godt i det nye år.


Opdateret d. 20. december 2018

Af: Pernille Riis, Formand, BUPL Nordsjælland

År 2018 har været et begivenhedsrigt år på godt og ondt. Vi kæmper stadig mod kommunale besparelser på området for børn- og unge og de alt for dårlige normeringer. Samlet set er kampen for gode løn- og arbejdsvilkår derfor også stadig meget aktuel.

Men særligt for kampen i år har været, at vi trækker os meget tættere sammen og kæmper i flok.

Fællesskabsfølelsen fra et højspændt OK18 trækker positive tråde helt her til afslutningen af året, hvor vi ser og mærker opbakningen til pædagoger og tilliden til fagligheden i langt højere grad, end vi længe har oplevet. Lysten og modet til at ytre sig er stødt stigende og det samme synes befolkningens anerkendelse og opbakning at være.

Vi har med andre ord sammen skabt en medvind, som vi skal arbejde for at vedligeholde.

Denne anerkendelse af faglighed og opbakning til kampen for gode løn- og arbejdsvilkår skaber helt naturligt også en stærk faglig følelse – både for den enkelte, men også for fællesskabet. Betydning af at blive anerkendt for sin faglighed og arbejdsindsats er stor, og vi skal alle huske hinanden på, at tydeliggøre netop det, der udgør vores faglighed. Det, der er essensen i vores arbejdstilværelse, og det der gør os stolte af at være pædagoger.

Det skal vi helt konkret arbejde meget mere på i det nye år, når vi med den nye professionsstrategi i ryggen og OK21 foran os skal til at sætte værdi på netop vores faglighed.

Tak for året, der gik. Tak til vores hverdagshelte.

Pernille Riis
Formand
BUPL Nordsjælland

 

Pernille Riis jul 2018