Glædelig jul og godt nytår til alle vores medlemmer


Corona er med os igen denne jul. Og det er ikke de eneste udfordringer, vi har – men med udfordringerne, følger der også muligheder. I denne julehilsen fra BUPL Fyns formand peger Rikke Hunsdahl på flere løsninger på nogle af de problemer, vi står overfor.


Opdateret d. 20. december 2021

Kære fynske medlemmer

Jeg – og alle os i BUPL Fyn – vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. En jul uden alt for mange gener fra corona og med mulighed for at se familien på kryds og tværs.

Corona fylder rigeligt for os alle i hverdagen og i vores arbejdsliv. Vi ved, der er et kæmpe pres på arbejdspladserne, og at I mangler ro. Ro til kontinuitet, pædagogik, fordybelse, arbejdsplaner der holder og kolleger, der ikke går og kommer på grund af smitte og tests i det uendelige. Usikkerheden er stor og hverdagen uforudsigelig. Alle de ting er noget, vi ved er dårligt for arbejdsmiljøet. I BUPL har vi hørt jer, og hver eneste bemærkning er bragt videre til KL og videre til myndighederne og ministeren. Jeres pres på tidligere vacciner og mulighed for værnemidler blev hørt, og endelig kan også yngre pædagoger få det 3. stik.

Jeg vil lige nævne et par af de ting der har fyldt i 2021. Tavshedskulturen er igen poppet op. Ledere og pædagoger frygter for repressalier, hvis de ytrer sig om kritisable forhold. Det er alvorligt, når det sker. For hvem er det, vi beskytter, hvis vi ikke siger tingene højt og kan indgå i en åben dialog? Os selv, institutionen, lederen eller kollegerne? Men hvad med børnene – og forældrene – og tilliden til fagligheden og kvaliteten? Vi SKAL tale om manglende kvalitet og de pressede situationer. Vi skal tale åbent om dårligt arbejdsmiljø og om en uddannelse, som ikke er god nok. Alt sammen med det samme fælles sigte: At værne om pædagogfaget, børnene, etikken og kvaliteten. I vores arbejde og i børns liv. Det har både vi, børn og unge samt forældre fortjent.

Manglen på pædagoger rykker nærmere, mens børnetallet stiger, og der kommer penge ud til bedre normeringer. For at løse manglen på pædagoger, skal flere op i tid, og det skaber nogle udfordringer. Men det skaber også muligheder. Udfordringerne skal løses og forhandles med ledere, politikere og kommunale chefer. Vi ved, det giver mulighed for bedre faglige miljøer, bedre arbejdsmiljø og det kan lette noget af det enorme pres der er på jer hver dag, hvis flere pædagoger går op i tid. Men vi skal have jer, som står i det hver dag, med. Så vilkår, løn, planlægning og pauser skal selvfølgelig følge med. Det skal ganske enkelt være fordi, man bedre kan holde til det – og ikke omvendt. Og det kræver en forandring.

Vi fik en ny overenskomst, som langt fra var tilfredsstillende. Kampen for bedre, lige, og retfærdig løn videreføres nu i ligelønskomiteen bag lukkede døre. Presset holdes dog – ikke blot af sygeplejerskerne, men af hele den samlede fagbevægelse. Vi forventer os meget af komiteens arbejde, og at det resulterer i en genopretning af pædagogers lønefterslæb over de kommende år. Ellers tror jeg godt, jeg kan sige, at pædagogerne nok ikke igen stemmer en lunken OK hjem uden en plan for langt bedre løn. Vi står sammen om det. Og sammen står vi stærkest.

Kommunalvalget handlede i høj grad om børn. Et kæmpe pres fra både jer og forældre gik rent igennem. Tusind tak til alle jer, der deltog og var med til at præge debatten. Pædagogerne var aktive i debatter, vælgermøder, med læserbreve, dialog og meget andet. Det betyder noget, at vi ytrer os, og det har fået betydning for udfaldet af både lokale og centrale budgetter, hvor især fritidsområdet nu er kommet med på dagsorden. Nu følges der op i de nye udvalg i kommunerne. Vi holder øje, og vi holder os til.

Nu er det snart tid til julegaver og tid med familien. For en del af jer er det også tid til lidt tiltrængt ferie. Uanset hvor I er, ønskes I alle en glædelig jul og godt nytår.

Mange julehilsner fra

Rikke Hunsdahl, formand i BUPL Fyn