Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer


Pædagoger og ledere har igen stået i frontlinjen og løftet en vigtig og uvurderlig opgave. I sin jule- og nytårshilsen sender formanden for BUPL Sydjylland en kæmpestor tak til alle for den gigantiske indsats, I har ydet i 2020.


Udgivet d. 18. december 2020

Kære medlemmer

Sikke et år! 2020 lakker mod enden, og samtidig med at vi siger farvel til dette mærkelige år, skal der også siges kæmpestor tak for den gigantiske indsats, I har ydet i årets løb.

Vi har været – og er stadig – under hårdt pres med nedlukninger og restriktioner og den usikkerhed, det medfører. Endnu engang arbejder I som pædagoger og ledere i frontlinjen, og I påtager jer en vigtig og uvurderlig opgave. Men også en hård opgave: I skal dagligt håndtere den øgede smitterisiko, der er forbundet med det pædagogiske arbejde, og mange af jer giver udtryk for bekymring. Det forstår jeg godt. Vi er fuldstændig klar over, at I er under hårdt pres, og i BUPL Sydjylland kæmper vi dagligt for at sætte fokus på de urimelige vilkår, I til tider må arbejde under.

Vi følger vilkårene i coronahverdagen tæt

BUPL har lavet tre vilkårsundersøgelser i coronaperioden. De viser bl.a., at det har været svært at kombinere det gode pædagogiske arbejde med restriktioner og retningslinjer, og at I ofte har stået alene, fordi kolleger har været hjemsendt i forbindelse med test. Men undersøgelserne viser også, at I med jeres stolthed og stærke faglighed har kæmpet hårdt for, at børnene og de unge fik så god og normal en hverdag som overhovedet mulig. Det fortjener I stor anerkendelse for.

Vi har i BUPL – både centralt og lokalt – brugt vilkårsundersøgelserne i vores arbejde med at presse ministerier og forvaltninger til at sørge for, at ressourcerne følger med opgaven. Der SKAL penge til ekstra rengøring og yderligere vikardækning i den situation, som hele landet står i. Samtidig er det helt nødvendigt, at de enkelte kommuner har en plan for, hvordan vi kommer gennem vinteren med corona.

Historisk aftale om minimumsnormeringer

I skyggen af corona har vi heldigvis også flere ting at glæde os over, og vi skal – måske især i denne tid – huske at fejre vores sejre. Sådan én kom i hus her sidst på året, hvor regeringen og støttepartierne i forbindelse med finansloven præsenterede den aftale, der endegyldigt stiller lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det er en historisk sejr såvel for børn og forældre som for pædagoger og ledere. Normeringerne har gennem en årrække været presset i bund flere steder, men nu kommer der en bundlinje, som kommunerne ikke må gå under. Det er stort!

Kampen fortsætter på skole- og fritidsområdet

Men kampen slutter ikke her. Næste skridt bliver, at vi ikke vil nøjes med minimumsnormeringer – vi vil have gode normeringer. Og så skal hele skole- og fritidsområdet også med. Vi vil slås for at få indført bedre normeringer, meget gerne minimumsnormeringer, i vores SFO’er og klubber. Et af målene i 2021 er at få fritidspædagogikken øverst på dagsordenen, når der skal være kommunalvalg til efteråret.

OK21: Pædagoger og ledere fortjener bedre løn

2021 bliver i det hele taget et travlt år, og vi begynder med overenskomstforhandlinger, hvor BUPL sammen med de andre fagforbund i forhandlingsfællesskabet skal forhandle om pædagogernes løn og arbejdsvilkår.

Vi går ind i en forhandling, hvor coronasituationen uden tvivl vil spille ind på økonomien. Men vi er klar til at tage de sværdslag, vi kan, i forhold til den økonomi, der nu engang er til rådighed. Pædagoger og ledere fortjener bedre løn – og det vil vi kæmpe for. Ikke kun for pædagogernes skyld, men for hele samfundet, som har brug for flere pædagoger i fremtiden

BUPL Sydjylland ønsker jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber, at mange af jer vil få mulighed for at holde fri og slappe af – og mest af alt håber jeg, at vi i 2021 snarest muligt går mere normale tilstande i møde.

De varmeste jule- og nytårshilsner

på vegne af BUPL Sydjylland

Jonna Jul Gudmundsen, formand