Glædelig jul og godt nytår fra Henriette Brockdorff


“I er uundværlige og fortjener kæmpe anerkendelse for jeres arbejde i frontlinjen. Uden jer ville samfundet ikke kunne forblive åbent,” skriver Henriette Brockdorff, BUPL Hovedstadens formand, i sin julehilsen til alle medlemmer.


Opdateret d. 15. december 2020

Kære medlemmer af BUPL Hovedstaden

Julen står for døren. Men det bliver ikke en jul, som den plejer, for vi står i en alvorlig sundhedskrise. Vi er alle ved at være slidte, og vi ved, at særligt jer frontlinjemedarbejdere har været på konstant overarbejde siden corona-pandemien ramte i foråret. I skal dagligt håndtere den øgede smitterisiko, der er forbundet med det pædagogiske arbejde, og mange af jer giver udtryk for bekymring. I er uundværlige og fortjener kæmpe anerkendelse for jeres arbejde i frontlinjen. Uden jer ville samfundet ikke kunne forblive åbent.

Vi gør alt fra både Forbundets og fagforeningens side for at sikre aftaler og vilkår, der skal hjælpe alle med at gå tryggere på arbejde i denne sundhedskrise. I BUPL rejser vi problemstillingerne politisk og har blandt andet arbejdet for flere ressourcer til rengøring, at det er tilladt at gå med visir, at der refunderes vikar ved hjemsendelse til test, at det anbefales forældrene at benytte mundbind og at evalueringen af læreplanerne bliver udsat.

I skal ikke tøve med at tage fat i fagforeningen, hvis I har brug for hjælp. Eller hvis I vil gøre opmærksom på en problemstilling, der skal rejses politisk.

OK21:
Tirsdag d. 15. december går overenskomstforhandlingerne i gang, og Forhandlingsfællesskabet afleverer de generelle krav til arbejdsgiverne. På fredag begynder forhandlingerne mellem organisationerne, hvor den enkelte faglige organisation forhandler om deres specielle krav.

Ved OK21 har BUPL særligt fokus på: Retfærdig løn til pædagoger. BUPL arbejder for højere løn til medlemmerne. En løn, der er tidssvarende og matcher pædagogernes uddannelsesniveau, samfundsmæssige ansvar, værdi og betydning for børn og unge. Og en løn, der matcher andre fag med samme uddannelsesniveau. Derudover vil et særligt fokus være: Tid til faglighed. BUPL kæmper for vilkår til pædagogerne, så de kan leve op til fagets professionsideal, samt honorere samfundets krav og forventninger. Det kræver flere fuldtidsstillinger, arbejdstidsaftaler med tid til faglig refleksion, planlægning og evaluering samt adgang til efter- og videreuddannelse. Et tredje særligt fokuspunkt er: Pædagogfaglig ledelse skaber kvalitet. BUPL for, at der er pædagogfaglige ledere på alle pædagogiske felter inden for børn- og ungeområdet, og at de pædagogfaglige ledere har passende vilkår, rammer og ledelsesrum, herunder ordentlige muligheder for kompetenceudvikling gennem lederuddannelse.

Det er planen, at parterne vil nå frem til et resultat, så de nye aftaler kan træde i kraft d. 1. april.

Kommunalvalg
En anden stor begivenhed, der vil fylde i det nye år, er kommunalvalget, som afholdes den 16. november 2021. Allerede i begyndelsen af året tager vi fat på strategien for påvirkningsindsatsen af politikerne. Her vil nogle af de store dagsordener være: Større ambitioner for minimumsnormeringer med pres på minimumsnormeringer på institutionsniveau, fremrykning samt en generelt højere normering. En højere pædagogandel. Kvalitet i fritiden. Og pædagoger i folkeskolen.

Jeg vil slutte af med at ønske jer en glædelig jul og et godt nytår.

Mange hilsner

Henriette Brockdorff

Formand, BUPL Hovedstaden