Glædelig jul og godt nytår fra BUPL Nordsjælland


Om ganske få dage træder vi ud af 2019 for at tage hul på et nyt årti. 2019 har været et spændende år, der har budt på både faglige udfordringer og gode bud på løsninger.


Opdateret d. 20. december 2019

Af: Pernille Riis, Formand, BUPL Nordsjælland

På vegne af BUPL Nordsjælland vil jeg gerne ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Der har været et stort – og i sidste ende et positivt fokus på hele det pædagogiske område og på pædagogers arbejdsvilkår og særlige faglighed.

Vi har alle kæmpet en hård kamp gennem mange år for at få flyttet både politikere og befolkning syn på pædagoger, på betydningen af det pædagogiske arbejde. Det er jer – hverdagens helte – der hver dag løfter en altafgørende samfundsmæssige opgave ved at påtage jer opgaven med at udvikle og danne børn og unge i troen på at de skal blive til nogen frem for blot til noget.

En faglig sejr

Det vedvarende pres vi sammen har lagt gennem mange år har nu båret frugt. Det er historisk – med gode argumenter om, hvad den pædagogiske profession reelt kan gøre af forskel for børn og unge, hvis de rette betingelser er tilstede – har vi fået en faglig sejr, der vil få stor betydning for børn og pædagoger i årene fremover. Vi har fået lovbundne minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet. Efter mange års besparelse og udsultningen af området, så betragter vi finansloven som et vendepunkt. Endelig blev der sat et værn for flere nedskæringer og endelig blev der tilført området flere penge.

Minimumsnormeringer på institutionsniveau

Vi vil i BUPL Nordsjælland følge udviklingen tæt, og ligge pres på kommunerne til at løfte niveauet hurtigere end der er lagt op til i finansloven med en løbende indfasning frem mod 2025. Vi vil fastholde, at minimumsnormeringer skal være på institutionsniveau, og vi skal dermed sikre, at midlerne bruges til at ansætte flere pædagoger.

Fokus på skole- og fritidsområdet

Det stærke fokus på småbørnsområdet har desværre ikke haft en afsmittende effekt på skole- og fritidsområdet. Derfor skal vi fortsætte kampen og der skal lægges et lokalt pres på kommunerne for også at sikre bedre normeringer på fritids- og klubområdet samt på fastholdelse af pædagogfaglig ledelse og pædagogernes tid i både skole og fritid.

Nye, stærke fællesskaber

Vi har oplevet et kæmpestort engagement fra alle medlemmer, som har dannet nye stærke fællesskaber og kæmpet i flok. Der kan ikke længere være tvivl om, at pædagogerne vil kæmpe for det gode arbejdsliv og det gode børneliv.

Derfor skal der også lyde en stor tak til jer for jeres villighed til at stille op og stille jer frem. I det daglige arbejde, med at sikre gode løn- og arbejdsvilkår, har vi brug for jeres oplevede virkelighed til både debatter i medierne og forhandlinger med politikere og forvaltninger lokalt.

Professionsdialoger

I 2020 fortsætter vi kampen for gode løn- og arbejdsvilkår. Under #stoltpædagog vil du som medlem af BUPL bliver inviteret ind til professionsdialoger om pædagogisk dømmekraft og fagligt fællesskab. Sammen skal vi styrke den pædagogiske argumentation til kampen for bedre vilkår. Startskuddet til OK 21 er allerede skudt af og i løbet af 2020, håber vi at møde mange af jer til gode debatter om indholdet i overenskomsten.

Med andre ord har vi mange fælles opgaver foran os, og vi ser frem til en udfordrende og spændende tid i professionens tegn.

Tak til jer og tak for året, der gik.

Pernille Riis
Formand
BUPL Nordsjælland

Pernille Riis jul 2018