Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer


Vi vil sige et gigantisk TAK til jer for jeres kæmpestore arbejde i 2020. I har klaret det mest utrolige. Samtidig er vi klar over, at I om nogen glæder jer til at tingenes tilstand bliver normale igen. Der er trods alt grænser for, hvad den enkelte pædagog og leder kan klare.


Opdateret d. 14. december 2020

Kære medlemmer

Så er et mærkeligt år ved at være slut. Det nye år er lige om hjørnet, og forhåbentlig bliver det hurtigt så tæt på normalt som muligt.

Vi fik kun to måneder med normale tilstande inden Covid-19-pandemien ramte os. Herefter blev der nedlukning med: Nødpasning, genåbning, rengøring af kontaktflader og legetøj, masser af udetid, lukning af 8 af vores kommuner og pædagoger og ledere med kritiske funktioner.

Det mærkelige år har således også været enormt hårdt. Der har hele tiden været nye restriktioner og retningslinjer at forholde sig til. Der har for nogen været stor bekymring på grund af egen eller nær families sygdom. Samtidig har der været arbejdet hårdt for, at børnene og de unge fik så god en hverdag som mulig med gedigent pædagogisk arbejde.

BUPL har lavet tre vilkårsundersøgelser

Særligt det sidste har været vanskeligt. BUPL har i perioden lavet flere undersøgelser om hverdagen i institutionerne. De har vist, at det har været svært at kombinere det gode pædagogiske arbejde med restriktioner og retningslinjer. På grund af den skræmmende sygdom, har det sidste været prioriteret.

Vi har i BUPL – både centralt og lokalt – arbejdet for og lagt pres på ministerier og forvaltninger for at lette dagligdagen i institutionerne. I langt de fleste kommuner har der været lydhørhed overfor vores krav og argumenter i forhold til at understøtte med ekstra ressourcer og tiltag.

Selvom det overordnet har været et mærkeligt og hårdt år, er der også sket noget godt. Efter en lang, lang kamp er de første penge til bedre normeringer/minimumsnormeringer kommet ud. Vi har i BUPL arbejdet for, at pengene skulle bruges til pædagoger og til at etablere fuldtidsstillinger for pædagogerne. Heldigvis har rigtig mange af jer været klar til at tage de timer, som vi har råbt på i så mange år – alt andet ville også være svært for os at forklare.

Ny aftale om minimumsnormeringer

Det største gennembrud kom dog i starten af december, hvor vi fik præsenteret den nye aftale om minimumsnormeringer. Vi er meget tilfredse med det fremlagte, som både fremrykker indførelsen et år, fastslår at minimumsnormeringer er en bund, og at alle børn skal kunne mærke det. Derudover glæder det os, at de private (non-profit) institutioner er kommet med. Vi vil mere i BUPL Nordjylland – endnu hurtigere indførelse og endnu bedre normeringer – og det tager vi fat på i kommunerne det nye år i forbindelse med kommunalvalget.

Meget mere fokus på fritidsområdet

I slutningen af november afholdt BUPL Kongres. Her blev der blandt andet vedtaget pejlemærker for Fritidsområdet. Kampen for minimumsnormeringer i daginstitutionerne ikke er helt slut endnu. Samtidig starter vi kampen for bedre normeringer og vilkår for det pædagogiske arbejde i vores SFO’er/DUS’er og klubber/fritidscentre. Det passer rigtig godt med, at medlemmerne på BUPL Nordjyllands generalforsamling pegede på fritidsområdet som vores satsningsområde. Vi er klar til for alvor at sætte fritidspædagogikken og fritidsområdet på dagsordenen. Der sker blandt andet, når vi i slutningen af det nye år skal have kommunalvalg.

Endnu engang 1000 tak – I har for alvor vist, at der er bund i vores gamle slogan: “Jeg er pædagog, hvad er dine superkræfter”.

Vi ønsker jer og jeres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tid til også at slappe af. Vi ses i det nye år og til forhåbentlig mere normale tilstande.

De varmeste jule- og nytårshilsner fra

Liselotte Thomsen, formand

på vegne af BUPL Nordjyllands bestyrelse