Glædelig jul og godt nytår


JULEN STÅR FOR DØREN, og vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.


Udgivet d. 18 december, 2017

DET NYE ÅR byder på spændende faglig inspiration og fyraftensmøder i fagforeningen. I kan blandt andre møde:

• Rane Willerslev
• Dion Sommer
• Dorthe Birkemose
• Knud Aarup
• Andreas Rasch-Christensen
• Rikke Yde Tordrup

OVERENSKOMST 2018 kommer til afstemning i foråret. Og du og dine kollegaer skal stemme ja eller nej. Der er ikke lige løn for arbejde af samme værdi på det danske arbejdsmarked. Fag og arbejdsområder med mange kvinder har lavere løn end fag og arbejdsområder med mange mænd. Det gælder for både den offentlige sektor og for den private sektor. Vi ved godt, at det bliver et langt sejt træk, men vi er klar til at tage de første skridt i retning af ligeløn.

DET DANSKE SAMFUNDS UNIKKE VÆRDIER om fællesskab, lighed og tillid er under pres. På Velfærdens Dag 7. november stod vi sammen til en demonstration for at markere, at det er nødvendigt at investere i børn, unge, syge og ældre frem for at give milliardstore skattelettelser. Vi kræver bedre vilkår for ansatte i velfærdsinstitutionerne såsom daginstitutioner, klubber, fritidshjem, SFO’er og skoler. Et velfærdssamfund skal holde hånden under de svageste, men det kræver, at der er ordentlige vilkår for at udføre arbejdet i institutionerne. Det nye år byder på flere større indsatser, og vi skal sammen fortsætte kampen for velfærd.

BEDRE NORMERINGER i dag- og fritidsinstitutioner vil vi fortsat kæmpe for i det nye år. Der er en øget bevidsthed om, at der er stort behov for flere pædagoger, men politikerne mangler fortsat at afsætte de nødvendige ressourcer til bedre bemanding i institutionerne. Derfor skal vi holde presset.

DEN NYE DAGTILBUDSLOV er på trapperne, og vi forventer, at den skal implementeres i sommeren 2018. Loven indeholder blandt andet en ny pædagogisk læreplan og et fælles pædagogisk grundlag med stort fokus på faglighed og pædagogisk kvalitet – og med legen og børneperspektivet i centrum. Vi vil i BUPL Hovedstaden arbejde for at holde kommunerne op på de faglige pædagogiske ambitioner i den nye læreplan og forsøge at skabe et samarbejde, hvor vi kan inddrages og drøfte fortolkninger af loven. Der er også lovændringer, der kan have negative konsekvenser for institutionerne, blandt andet krav om deltidspladser til forældre på barsel og forældre med skæve arbejdstider. Vi vil i BUPL Hovedstaden have stort fokus på, at disse tiltag kommer til at ramme så skånsomt som muligt.

Vi glæder os til at se mange af jer til nogle gode arrangementer i vores faglige fællesskab. Og husk, at I altid kan kontakte fagforeningen, hvis I har brug for hjælp og rådgivning.

Glædelig jul og godt nytår.

Mange hilsner
Henriette Brockdorff
Formand
BUPL Hovedstaden