Giv dit input til OK21


BUPL Sydjylland er i fuld gang med at udtage krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Her er det helt afgørende at høre, hvad der er vigtigt for netop dig i din hverdag som pædagog og leder.


Opdateret d. 02. september 2020

Overenskomsten handler om løn, vilkår og faglighed. Men vigtigst af alt – så handler den om dig og din hverdag. Derfor er det vigtigt for BUPL at inddrage medlemmerne og få så mange input som muligt til, hvad der er vigtigt for den enkelte pædagog.

Lige nu er hele BUPL i gang med at forberede, hvilke krav der skal prioriteres ved overenskomstforhandlingerne i 2021.

 

BUPL Sydjylland vil gerne høre din mening

For at høre, hvad der betyder noget for dig, og hvilke områder du prioriterer, vil BUPL Sydjylland i den nærmeste fremtid tage kontakt til medlemmerne. Det sker dels gennem en medlemsundersøgelse, som bliver sendt ud til alle medlemmer, og dels ved en ringeaften, hvor BUPL Sydjyllands bestyrelse, lederbestyrelse og fællestillidsrepræsentanter ringer ud og taler direkte med så mange medlemmer som muligt.

”Overenskomsten er jo grundstenen i det arbejde, pædagogerne udfører hver eneste dag. Derfor er det så vigtigt, at du bruger din demokratiske mulighed og blander dig. Vi vil gerne høre, hvad der betyder noget for netop dig i din hverdag,” siger formand i BUPL Sydjylland Jonna Jul Gudmundsen.

Medlemsundersøgelsen er på vej ud til dig, så hold øje med din mail og brug de cirka tre minutter, det tager at svare. BUPL Sydjyllands ringeaften foregår 27. august i tidsrummet kl. 17-20.

 

BUPL har fokus på løn, faglighed og ledelse

Hovedbestyrelsen i BUPL har vedtaget at sætte fokus på tre hovedområder, som skal danne grundlag for drøftelser og debatter i forbindelse med OK21.

De tre hovedområder er:

  • Retfærdig løn til pædagoger – kampen for ligeløn
    BUPL arbejder for højere løn til medlemmerne. En løn, der er tidssvarende og matcher pædagogernes uddannelsesniveau, samfundsmæssige ansvar, værdi og betydning for børn og unge.
  • Tid til faglighed
    Det er afgørende for kvaliteten, at pædagoger har tid til fælles faglig refleksion og til at planlægge, udvikle og evaluere det pædagogiske arbejde. Pædagoger skal have mulighed for at dygtiggøre sig både individuelt og kollektivt. Det kræver tid til faglig sparring og kontinuerlig efter- og videreuddannelse.
  • Pædagogfaglig ledelse skaber kvalitet
    Ledere med pædagogfaglig baggrund har forudsætningerne for at kunne lede pædagoger og andre medarbejdere med henblik på en stærk og velfungerende pædagogisk praksis i en kompleks hverdag. Derfor skal der være pædagoguddannede ledere i dagtilbud, skoler, på fritids- og klubområdet samt i specialinstitutioner.

Læs mere om de tre temaer her: Særlige temaer ved OK21