GF17: God og engageret debat


Genvalgt formand og HB-medlem. Debat om ytringsfrihed og skolereform. Ligeløn, pokal og guldmedalje og klare signaler til ny bestyrelse. For mange likes og for lidt handling og meget mere. BUPL Storkøbenhavn har holdt generalforsamling.


Opdateret d. 12. januar 2018

Af Charlotte Toft

Generalforsamling i vante omgivelser
For første gang i historien har BUPL Storkøbenhavn holdt generalforsamling i egne lokaler. Bordene er dækket med lys, #tagbørnebrillernepå, BUPLLUP’er og slikskåle. Klokken er 13.00, det er lørdag og GF17 er i gang. Næstformand Charlotte Stendorf byder de 82 stemmeberettigede velkommen med en opfordring til at sige stop til nedskæringer på velfærd og deltage i underskriftsindsamlingen på www.danmarkforvelfærd.dk.

Sammen er vi stærke
”I er min lokale fagforening,” indledte aftenens gæstetaler FU-medlem og faglig sekretær i BUPL Mette Aagard Larsen, og fortsatte:

”Som fagforening står vi i en særlig tid. Mit budskab vil være, at det er sammen, vi skaber størst forandring. For vi er stærke, hvis vi er mange, og vi taler med én stemme”.

Budskabet havde en særlig krølle med sig, fordi det dagen før var blevet meddelt, at BUPL ville bakke op om Danmarks Lærerforening i de kommende overenskomstforhandlinger ift. at insistere på, at KL skal forhandle med lærerne om deres arbejdstidsaftale. Det fremkaldte lidt mumlen, sukken og grinen blandt de fremmødte, for flere savnede tillid til, at opbakningen var gensidig – og dét forhold at ingen skal efterlades på perronen også kommer til at gælde den anden vej rundt.

Ros til arbejdsmiljøindsatsen
”Jeg tror, at dét ord, jeg er blevet mødt med flest gange, efter jeg er blevet valgt som faglig sekretær, er arbejdsmiljø. Jeg har mødt pædagoger, der fortæller, de går på toilettet for at kunne holde en lille pause i løbet af dagen. Jeg har mødt pædagoger, der fortæller, de har arbejdet 45-50 timer om ugen i månedsvis, inden filmen knækkede, og de gik helt ned med stress. Grænserne for hvad vi skal acceptere som hverdags vilkår er rykket så enormt bare de sidste 5 år, hvor jeg har været udenfor faget, og selvom det er blevet sagt før, så er jeg bange for at vi ikke kan klare mere,” sagde Mette Aagard Larsen og sluttede af med at rose BUPL Storkøbenhavn for deres arbejdsmiljøindsats:
”I har i BUPL Storkøbenhavn været allermest aktive. I har i forbindelse med alenetidsundersøgelsen tilbudt jeres AMR og konsulent at komme ud. Og jeres stressnetværk har været en stor inspiration for andre i det ganske BUPL-land, så tak for det.”

Pokal og guldmedalje
Og helt slut var det alligevel ikke, for pludselig hev Mette Aagaard Larsen både en lille pokal og en større guldmedalje frem som tilkendegivelse for, at BUPL Storkøbenhavn år efter år fik flest nye medlemmer. Formand Michael Egelund tog ret stolt imod pokalen og medaljen.

3 års eftersyn af skolen
”Det lille barns nysgerrighed skal bevares, så han bliver rustet til at træde ind i den komplicerede verden. Det er det, vi skal understøtte som pædagoger med vores faglighed og viden,” indledte formand Michael Egelund den mundtlige beretning.

Èt af de områder, hvor pædagogerne var udset til at understøtte børn og unge med deres professionsfaglighed og viden var i folkeskolen. Og netop her er en kulturkamp stadig i gang – en kamp, som vi ifølge Michael Egelund er ved at tabe. Michael Egelund lagde derfor op til et 3 års eftersyn af skolen.

At emnet er aktuelt vidnede debatten om beretningen om.

Skolepædagoger og fritidsområdet er udfordret
En af de fremmødte skolepædagoger indledte debatten med at problematisere, at der manglede pædagoger, når børnene begyndte i skolen.

Og Poul Erik Harders fra Herlev fulgte efter på talerstolen: ”5 gange om ugen, står jeg for USU (understøttende undervisning) i en klasse, og jeg skal hele tiden opfinde noget nyt. De 5 timer kunne lige så godt være i SFO’en . Vi får også lidt forberedelsestid, og det kræver rent faktisk noget mere, for vi har ikke en undervisningsplan som lærerne. Når man har en 3. klasse med 27 børn, som jeg, og de kender mig, så forventer børnene også noget andet af mig end af lærerne. Vi skal have SFO-timer og ikke skoletimer. Jeg er i øvrigt også helt enig med børnene om, at skoledagen er for lang.”

Ytringsfrihed versus at ytre sig
Allerede i velkomststalen kom næstformand Charlotte Stendorf ind på, at selvom ytringsfriheden er en grundlovssikret ret, så kan det være svært at bruge den af frygt for repressalier. Og netop brugen af ytringsfriheden i det offentlige er ikke altid let.
Leder i Ballerup Helle Kastrup indledte emnet i debatten med ordene:
”Jeg har valgt at tage ordet, fordi vi igennem årene har talt om ytringsfrihed, men hvor jeg synes, at debatten er gået lidt i glemmebogen. Jeg oplever for eksempel ”en ledelse”, der sparker nedad. Det kommer aldrig til at ske. Og jeg håber, at vi til vores dødsdag vil kæmpe for, at det ikke sker. ”

Signe Borgstrøm fra Ballerup gik også på talerstolen: ”Jeg er skolepædagog, og har også været meningsdanner og været i modvind. Men fortsæt med at støtte op om vigtigheden af at ytre sig. Vi skal have lov at fortælle det, der er vigtigt”.

Signe understregede desuden vigtigheden af at have sin fagforening bag sig, når det pludselig går stærkt. Noget hun selv havde haft glæde af.

At like eller handle
BUPL Storkøbenhavn har i de senere år lagt en stor del af kommunikationen på Facebook. Men som det blev understreget af leder i Ballerup Irene Videbæk Bendtsen, så er dét at like ikke nok i sig selv. Et udsagn der vakte genlyd i forsamlingen, men som også fik souschef i Rødovre og bestyrelsesmedlem Helle Bjerregaard til at tage mikrofonen og samle op på både ytringsfrihed og brug af Facebook:

”Jeg vil gerne give et eksempel på, hvordan jeg bruger min ytringsfrihed. Jeg bruger Facebook. Min udvalgsformand var ude at sige, at nu havde vi fået penge, så vi er oppe på samme niveau, som da han startede. Jeg undrede mig. Jeg taggede ham og sagde, at det ikke var min oplevelse. Vi var til budgetorientering i Rødovre. Så hiver vores formand fat i mig. Nu har han fået teknikforvaltningen til at regne tallene igennem. Det er jo meget godt, at jeg har fået dem til at regne deres egen virksomhed igennem.”

Et initiativ opstod
Som konsekvens af den manglende aktivisme og for mange uforpligtende likes foreslog Irene Videbæk Bendtsen, at alle deltagerne skrev ønsker på de udleverede BUPL Storkøbenhavn plastikposer og hang dem op på væggen til brug for det kommende kommunalvalg. Der blev bl.a. skrevet: ’Minimumsnormeringer’, ’Mer fritid, mer fordybelse, mer selvstændighed’, ’Flere pædagoger. Fjern besparelserne på uddannelserne’ og ’Kære politikere, skoleledelse med flere! Anerkend pædagoger – og ikke kun i tale, men også i handling’.

Kommunale budgetter
De netop overståede budgetforhandlinger i kommunen er gået rigtig godt, men som HB-medlem Randi Tielbo understregede i sin tale, så er det valgår, og vi er stadig langt fra ét sted, hvor der er balance i pædagogernes liv. Tværtimod har vi været vidne til strammere kommunale budgetter, når vi ser på det over en længere årrække samtidig med, at løndannelsen har været kønsskæv.

Ligeløn og OK18
”Lige præcis ligelønsproblematikken står højt på vores ønskeliste til OK18. Der er ikke ligeløn i arbejde af samme værdi, og i forhold til OK18 arbejder vi for ligeløn for arbejde af samme værdi,” sagde Randi Tielbo og pointerede også, at der bliver set på, hvordan vi løfter områder, der er bagude. Eksempelvis har BUPL hidtil arbejdet for en procentvis udmøntning , men vi kommer til at halte bagud, når vi allerede er bagud.

Genvalg og kampvalg
Både Michael Egelund og Randi Tielbo blev enstemnigt genvalgt som henholdsvis formand og HB-medlem. Til de 9 bestyrelsesposter var der kampvalg, der endte med, at bl.a. 4 nye fik en plads i bestyrelsen.

BUPL Storkøbenhavns bestyrelse 2017

BUPL Storkøbenhavns årsberetning (pdf) med godkendt regnskab og budget.