GF 2020: Kandidat til bestyrelsen (Aarhus)


På generalforsamlingen kan du være med til at bestemme, hvem der skal repræsentere dig og dine kolleger i BUPL Århus´ bestyrelse. Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne.


Opdateret d. 31. oktober 2020

Hvis du ønsker at stille op som kandidat til bestyrelsen eller som suppleant til bestyrelsen:

Det er muligt at stille op helt frem til pausen, vi holder, lige inden vi kommer til punktet ‘valg’ på årets generalforsamling.
Hvis du melder dit kandidatur inden generalforsamlingen, kan du få dit opstillingsgrundlag her på hjemmesiden. På den måde kan andre medlemmer orientere sig om, hvad du ønsker at arbejde for i bestyrelsen. Vi udarbejder også en kort præsentation af alle kandidater, der vises på en planche på skærmen til GF.

Om bestyrelsesarbejdet:

Arbejdsopgaverne varierer meget. Man skal forholde sig til mange ting – fra det største til det mindste. Hvis du bliver valgt, indebærer det, at du får et indgående kendskab til BUPL, og du vil skulle være med
til at lægge strategier og bestemme retningen for fagforeningen.

Suppleanter:

Der skal også vælges suppleanter. Som suppleant får man dagsordenen og referaterne, og man står til rådighed, hvis nogle går ud.

Kandidater, der allerede har meldt sig som interesserede

Kandidater til formand, næstformand, kasserer, HB-medlem, øvrige bestyrelsesmedlemmer (pdf, 4 sider)

Velkommen i bestyrelsen