Generalforsamlingen afholdes som planlagt


Den 28. september holdt fagforeningsbestyrelsen i BUPL Nordjylland ekstraordinært bestyrelsesmøde for at træffe beslutning om afholdelse eller aflysning af generalforsamlingen. Et stort flertal i bestyrelsen besluttede, at vi afholder generalforsamlingen som planlagt på tirsdag den 6. oktober kl. 17.00 i Aalborg Kongres- og Kultur Center (AKKC). Det er på linje med hovedparten af bestyrelserne i de øvrige BUPL-fagforeninger, som også har valgt at afholde generalforsamling.


Opdateret d. 29. september 2020

Vi havde en lang og indgående drøftelse i bestyrelsen, hvor to elementer var særdeles vigtige i forhold til at træffe beslutning.

  1. At vores fagforening bygger på medlemsdemokrati, og det er en vigtig krumtap i fagforeningens arbejde. At vi beslutter retning og mål for fagforeningens arbejde i samarbejde med medlemmerne. At der er bestyrelsesmedlemmer, som har valgt at stoppe. At der er nye kandidater, der står på spring til at komme ind. At vi skal have valgt en nordjysk delegation til kongressen (der er BUPL’s højeste demokratiske myndighed) i november.
  2. At det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at afholde og afvikle generalforsamlingen. At alle retningslinjer fra myndighederne overholdes. At vi på ingen måde udsætter medlemmerne for smittefare. Vi har også set på smittetallene i vores kommuner, men har ikke lagt det så meget til grund. Det ser ud til at gå den rigtige vej lige nu, men vi ved, hvor hurtigt det kan skifte og gå den forkerte vej. Vi holder dog stadig øje med smittetallene.

Medlemmernes sikkerhed og sundhed var det, der vejede tungest i bestyrelsens drøftelse. Vi har absolut ingen interesse i at udsætte medlemmerne for unødig smittefare. Bestyrelsen er tryg ved, at alle retningslinjer overholdes, og at der tages alle de forholdsregler, der skal og kan ved afviklingen. Der er et glimrende samarbejde med AKKC, som vi har fuldstændig tillid til. Vi er derfor overbeviste om, at det er forsvarligt og sikkert at afholde generalforsamlingen.

På grund af retningslinjerne bliver det en noget anderledes generalforsamling. Der er de kendte retningslinjer, men der er kommet en række nye retningslinjer, som er indarbejdet.

RETNINGSLINJERNE

Overordnet gælder stadig, at det juridisk er tilladt at afholde vores generalforsamlinger for op til 500 deltagere, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller et podium.

Det vigtige er, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes:

  • Alle med symptomer bør blive hjemme
  • God hygiejne – både håndhygiejne og rengøring, særligt af kontaktflader
  • God afstand, dvs. 1 meter, men 2 meter mellem oplægsholder og publikum
  • Undgå kødannelse ved fx toiletter, indgange/udgave osv.
  • Mundbind de steder, hvor det er påkrævet
Mundbind

Mundbind er ikke et krav ved en generalforsamling, men vi og AKKC har besluttet, at deltagerne skal bære mundbind, når de ikke sidder ned på deres faste plads. BUPL Nordjylland har mundbind med, som udleveres ved ankomst til Aalborg Kongres og Kultur Center.

Ovenstående bygger på den information, som er hentet på politiets hjemmeside

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/spoergsmaal-og-svar (kig under ’Kan der afholdes generalforsamlinger i virksomheder, fagforeninger o.l.?’), som også er citeret nedenfor:

”Konferencer, generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 50 personer er til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller et podium, kan der dog være op til 500 personer til stede samtidig.

Kravet om en ”fast plads” gælder for arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for fx at gå ind i et tilstødende lokaler (f.eks. en restaurant) og spise frokost der, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende”.

Afviklingen af generalforsamlingen i AKKC

Af den grund er det besluttet, at der ikke siddes ved runde firepersoners borde, men at der siddes a la biografopstilling – dog med borde. Desuden serveres maden/forplejningen af AKKC’s personale ved bordene inde i salen. Der bliver ikke buffet i foyeren.

Det betyder også, at vi skal sidde på vores faste plads under stort set hele generalforsamlingen. Af samme grund arbejder vi på at forkorte dagsordenen og ændre lidt i selve afviklingen, så generalforsamlingen ikke varer de oprindelige fem timer.

Som det fremgår, følges alle myndighedernes retningslinjer og vi lægger lidt på for at det bliver så trygt og sikkert for os alle sammen at deltage i generalforsamlingen. Vi håber på at flere medlemmer ønsker at deltage (end de godt 100, som allerede er tilmeldt) og vi udvider derfor tilmeldingsfristen til fredag den 2. oktober 2020 kl. 09.00.

Vi ses forhåbentligt, vi holder afstand, vi passer på os selv og hinanden – og HUSK det bli’r godt igen.