Generalforsamling debatterede
profession (Sydøst)


Formand og næstformand blev genvalgt og bestyrelsen fik tre nye medlemmer, da BUPL Sydøst holdt generalforsamling i Nykøbing Falster torsdag den 4. oktober. Blandt hovedtemaerne var BUPL’s nye professionsstrategi.


Opdateret d. 05. oktober 2018

Af: Jens Kristian Larsen

Betina Vincent Andersen fremlagde beretningen.


Overenskomstforløbet, kommunevalget og BUPL’s nye professionsstrategi var omdrejningspunkterne, da BUPL Sydøst torsdag den 4. oktober holdt generalforsamling i Nykøbing Falster. 89 medlemmer mødte op.

I beretningens fremhævede BUPL Sydøsts formand Betina Vincent Andersen medlemmernes og tillidsrepræsentanternes opbakning til kampen om overenskomsten og indsatsen for bedre normeringer og vilkår på det pædagogiske arbejdspladser:

“De sidste to års indsats og kampe har lært os, at solidaritet ikke er en død sild. At stå sammen skaber resultater.”

Betina Vincent Andersen kom også ind på sammenholdet i fagbevægelsen, og at det var lykkedes at få et flertal i befolkningen til at støtte de offentligt ansattes sag. Et samarbejde som lokalt blev båret frem af tillidsrepræsentanterne og udmøntet sig i talrige arrangementer og skabte synlig i pressen.

“Aldrig har så mange offentligt ansatte stået skulder ved skulder om fælles krav,” sagde Betina Vincent Andersen.

 

Politisk påvirkning virker

Betina Vincent Andersen talte også om, hvordan fagforeningen de senere havde intensiveret og systematiseret arbejdet med politisk indflydelse i kommunerne. Blandt andet ved at være i løbende dialog med lokalpolitikerne og synlige i pressen. Hun takkede blandt andet tillidsfolk og medlemmer, som havde stillet op i pressen og fortalt deres historier om vilkårene på det pædagogiske område:

“Det var så godt og så modigt. Det er hverdagens historier fra pædagoger, der gør mest indtryk på beslutningstagerne.”

Arbejdet med politisk indflydelse kulminerede op til kommunevalget i 2017 med debatmøder, speeddating med lokalpolitikere og presse arbejde. Indsatsen har i følge Betina Vincent Andersen bragt flere penge til det pædagogiske område i kommunerne i Sydøsts område.

“Indsatsen ved kommunevalget og i budgetarbejdet synes at have givet resultater. Med det betyder ikke, vi er tilfreds. Langt fra.”

Generalforsamlingen debatterede BUPL’s nye professionsstrategi i grupper.


En ny professionsstrategi

Generalforsamlingen skulle også debattere et forslag til ny professionsstrategi for BUPL. Forslaget fremlægges på BUPL’s kongres senere på efteråret. 

Forretningsudvalgsmedlem i BUPL Lasse Bjerg Jørgensen gav i sin gæstetale forslaget et par ord med på vejen:

“Vi skal have alle med i arbejdet, så vi kan blive endnu tydeligere på, hvad den her profession kan. Vi er 67.000, når vi tæller alle med, og pædagoguddannelsen er Danmarks største. Der er et kæmpe potentiale. Vi skal bruge fællesskabet til at mærke en styrke i hverdagen. Det skal give os rygstød. Vi skal debattere faget med hinanden, vi skal sætte retning i fællesskab, og vi skal have stolthed over fællesskabet og over det at være pædagog.”

Debatten på generalforsamlingen foregik i 10 mindre grupper. Grupperne afrapporterede deres debat på 10 plancher, som senere vil blive behandlet af BUPL Sydøsts bestyrelse. BUPL’s kongres tager endelig stilling til den samlede professionsstrategi.

Generalforsamlingen gav i øvrigt tilslutning til, at BUPL kan ændre navn til “BUPL – pædagogernes fagforening”,  og at BUPL’s klagenævn får udvidet deres kompetence til at tage en brede vifte af klagesager op. Også de forslag bliver sammen med fire andre lovændringsforslag behandlet på BUPL’s kongres.

Anja Wollesen fremlagde BUPL’s kongresforslag. 


Genvalg til bestyrelsen

Fagforeningen genvalgte Betina Vincent Andersen som formand, Anja Wollesen som næstformand, faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem og Jørgen Eberhardt som kasserer. Der var også genvalg til Helle Frænde, som hovedbestyrelsesmedlem, Joakim Rex Blankschøn som faglig sekretær og suppleant til hovedbestyrelsen, Jacqueline Sporon-Fiedler som faglig sekretær og Carsten Andersen som suppleant til hovedbestyrelsen.

Ind i bestyrelsen blev valgt Thomas Riis-Andersen fra Nykøbing Falster, Martin Juul Andersen, som arbejder i Køge og Heidi Blander, som er pædagog i Sneslev ved Ringsted. Alle valg blev gennemført som fredsvalg.

Bente Mortensen, Jens Peter Ørregaard og Rita Gandløse havde efter mange års indsats for BUPL valgt ikke at genopstille. Betina Vincent Andersen takkede for deres indsats. Den øvrige bestyrelse fortsætter uændret.

 

89 medlemmer deltog i generalforsamlingen.


Kommende aktiviteter

Generelforsamlingen vedtog tre satsningsområder for de kommende års aktiviteter i fagforeningen.

  • Videreudvikling af medlemstilbud via medlemsinvolvering.
  • Bedre vilkår for det pædagogiske område via politisk indflydelse i kommunerne.
  • En stærkere organisation via styrkelse af BUPL’s tillidsrepræsentanter.

Valg

De blev valgt på generalforsamlingen 2018

Bestyrelse

Betina Vincent Andersen (formand)

Anja Wollesen (næstformand og HB-medlem)

Jørgen Eberhardt (kasserer)

Helle Inge Frænde (HB-medlem)

Joakim Rex Blankschøn (faglig sekretær og HB-suppleant)

Carsten Andersen (HB-suppleant)

Jacqueline Sporon-Fiedler (faglig sekretær)

Martin Juul Andersen

Heidi Blander

Charlotte Christensen Bruhn

Pia Marianne Christensen

Henriette Veronica Holgersen

Lasse Aagaard Jensen

Anne-Marie Knudsen

Mette Laurentzius

David Jesper Mürer

Thomas Riis-Andersen

Annette Heegaard Steen

Annelise Sofie Sørensen

Suppleanter til bestyrelsen

Rita Gandløse

Bente Mortensen

 

Kongresdelegation

Anja Wollesen

Helle Inge Frænde

Carsten Klaus Andersen

Joakim Rex Blankschøn

Betina Vincent Andersen 

Jørgen Eberhardt

Jacqueline Sporon-Fiedler

Annelise Sofie Sørensen

Annette Heegaard Steen

Henriette Veronica Holgersen

David Jesper Mürer

Mette Laurentzius 

Charlotte Christensen Bruhn

 

Suppleanter for kongresdelegerede

1. Anne-Marie Knudsen

2. Pia Marianne Christiansen

3. Thomas Riis-Andersen

4. Heidi Blander

5. Martin Juul Andersen

6. Lasse Aagaard Jensen

 

Kritiske revisorer

Carsten Larsen

Gunvor Thorsen

 

Suppleanter for kritiske revisorer

Susanne Strange Jensen

 


Valg ti PBU

I tilknytning til generalforsamlingen blev der afholdt valg af delegerede til PBU. Følgende blev valgt.

Delegerede

Mette Laurentzius

Joakim Rex Blankschøn

Anne-Marie Knudsen

 

Suppleanter

Rita Gandløse

Lasse Aagaard Jensen