Kasserer Lars Møller fremlægger regnskab og budget.